DLF Kongres

Ordinær kongres 2013

Der afholdtes ordinær kongres i dagene 10. til 12. september 2013.

Dagsorden

1. Mødets åbning og valg af dirigenter
2. Forretningsorden
3. Formandens beretning
4. OK 13 og foreningens fremtidige strategier
5. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant – for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017
7. Årsrapport for 2011 og 2012
8. Fastsættelse af kontingentet for 2014 og kontingentramme for 2015
9. Eventuelt.

Kongres 2013