DLF Kongres

Ordinær kongres 2014

Der afholdtes kongres i dagene 2. sept. til 3. sept.

Kongressen afholdtes i Tivoli Congress Center i København

Dagsorden

1. Mødets åbning og valg af dirigenter
2. Forretningsorden
3. Opstilling af krav til OK-forhandlingerne 2015
4. Videreudvikling af foreningens strategi set i lyset af Lov 409 
5. Danmarks Lærerforenings læreruddannelsespolitik
6. Implementering af folkeskolereformen og EUD-reformen
7. Foreningens mission, vision og målsætning
8. Organisatoriske forhold frem mod kongressen 2015 
9. Eventuelt.