Kreds 86 og DLF Fra min otiumstol

Benlåsen fra 2013

Soeren Og Mette Lille

Lockouten set med friske øjne
Som lærer der har oplevet lockouten i 2013, kan man kun være tilfreds med at der nu er skrevet en bog om forløbet, endda af en person der som udenforstående kan se på sagen med uhildede og friske øjne. Der er tale om bogen Søren og Mette i benlås af historiker og journalist Anders-Peter Mathiasen. Han går ikke lige til sagen, men starter med at trække nogle tråde tilbage i tiden, så man kan få sat tingene ind i et samfundsudviklingsmæssigt perspektiv.

Nyrup: Chokerende
På et tidspunkt når forfatteren frem til 1993 hvor Poul Nyrup Rasmussen som ny statsminister er opmærksom på at man i Finansministeriet og KL var efter lærerne fordi man ville have dem til at undervise mere. Nyrup udtaler på det tidspunkt: "Men omkring lærerne havde regeringen det synspunkt at de ikke skulle presses ind i den sædvanlige rolle som lønmodtagere. De arbejdede jo ikke i jernindustrien (...) og kunne ikke bare sættes i bås fra 8 til 16." Den holdning har han bevaret. Efter lockouten udtaler han iflg. bogen at det var chokerende at se den senere konflikt hvor lærerne blev presset over i en klassisk lønmodtagerrolle de ikke havde. Man forsimplede lærerrollen og skændede de nøglepersoner ud som har en afgørende funktion i et velfærdssamfunds kerneværdi."

To vidt forskelige forhandlingsforløb
Hvis man skulle være i tvivl om at den danske model vitterligt blev sat ud af kraft ved overenskomstforhandlingerne i 2013 om lærernes arbejdstid, kan det være nyttigt at sammenligne disse forhandlingerne med de forhandlinger der fandt sted 2008. Her forhandlede Anders Bondo med Mads Lebech der havde en ganske anden tilgang til sagerne end Michael Ziegler i 2013. Bondo og Lebech mødtes adskillige gange  for at lære hinandens synspunkter at kende og arbejde sig personligt ind på hinanden. "Aftalen var virkelig en efterlevelse af den danske model når den er allerbedst. De to parter havde en fælles udfordring, og de brugte den tid der skulle til for at finde en løsning som begge bagefter kunne stå inde for," udtaler Bondo i bogen.

Forhandlingerne i forbindelse med OK2013 forløb totalt anderledes. I virkeligheden sad Bondo og Ziegler ikke sammen før to dage inden en aftale skulle være på plads, påpeges det i bogen. Når forhandlingerne kan foregå på den måde, er det jo åbenlyst at den ene part (KL) ikke frygter at der er noget at tabe. Og at tingene er lagt til rette på forhånd, burde også stå klart når man læser bogens gennemgang af det hemmelige forløb med deltagelse af ministre og embedsmænd fra kommune og stat der ligger forud (med start allerede i 2011) - endda så snedigt tilrettelagt at det ikke er muligt at få aktindsigt i forløbet.

Ombudsmanden: Krumspring
Dette sidste med aktindsigten er ombudsmanden enig i. Han har undersøgt forholdene omkring gruppens arbejde og holder sig ikke tilbage for at bruge ordet krumspring, når han skal karakterisere den måde det er tilrettelagt på, så det unddrager sig aktindsigt.

Selektiv argumentation
En anden sigende detalje som nævnes i bogen, er behandlingen af den evaluering af arbejdstidsaftalen fra 2008 som KL og lærerforeningen udarbejdede i enighed, og som viste at aftalen fungerede til parternes tilfredshed. Evalueringsrapporten blev aldrig underskrevet af KL. Den positive bedømmelse passede ikke ind i den aktuelle strategi. Egentlig er dette jo ikke en detalje, men et groft eksempel på selektiv argumentation: Gode argumenter der kommer på tværs, skal holdes uden for beslutningsprocessen.

Vilhelmsen: Konkrete planer om lockout
Bogens scoop er nok udtalelserne fra SF's tidligere formand Anette Vilhelmsen og  DF's formand Kristian Thulesen Dahl.Vilhelmsen fortæller at da hun træder ind i regeringen, bliver hun præsenteret for de detaljerede planer om folkeskolereformen og konkrete planer om lærerlockouten - planer som hendes forgænger Villy Søvndal havde sagt god for, og som hun ikke havde kendt til som uddannelsesordfører.

Thulesen Dahl berettter om et møde med statsminister Helle Thorning Schmidt i oktober 2012, hvor han bliver spurgt om han ville støtte det regeringsindgreb som de forventede blev nødvendigt til foråret når der formentlig kom konflikt omkring folkeskoleområdet. Thulesen Dahl afviste at forholde sig til spørgsmålet.

Ikke en pædagogisk reform
Der kan fremdrages endnu flere interessante og afslørende ting fra bogen, men formålet her er ikke at genfortælle den, men at gøre opmærksom på den så så mange som muligt forhåbentlig vil læse den. Slutteligt skal citeres fra bogens sidste kapitel:

"Det var ikke en pædagogisk reform, men Finansministeriets projekt, og netop det ministerium minder mig mere og mere om Justitsministeriet for ikke så længe siden: et departement der simpelthen har fået så meget magt at det kan tage meget dårlige beslutninger uden at nogen stopper dem."

Steen


Søren og Mette i benlås af Anders-Peter Mathiasen. En kritisk krønike om folkeskolen, lærerlockouten og new public management. Politikens Forlag 2017. DLF har støttet udgivelsen af bogen ved at aftage et større antal eksemplarer.