Kreds 86 og DLF Fra min otiumstol

Præstationskulturen skaber ringere præstationer

Helle Heins analyse

Fra min tid i kredsstyrelsen har jeg ved flere lejligheder hørt cand.merc.ph.d Helle Hein holde foredrag om sin forskning. Derfor læste jeg med interesse hendes analyse om præstationskulturen som Politiken bragte d. 26. i sidste måned. Præstationskulturen er - stik imod intentionen - med til at skabe ringere præstationer og et massivt talenttab, skriver hun. På skoleområdet kan det få eleverne til ”… at stå helt af undervisningen og få de ansatte til at præstere ringere, til at skifte arbejdsplads eller i yderste konsekvens gå ned med stress.”

Ydre og/eller indre motivationsfaktorer
I præstationskulturen fokuserer man på det målbare og hylder dem der skaber tydelige målbare resultater. Det primære i den forbindelse er ydre motivationsfaktorer. Men her går man helt galt i byen med hensyn til dem der er drevet af indre motivation. Præstationskulturen er utilstrækkelig som ramme for talentudfoldelse. ”I præstationskulturen hylder man ikke originalerne. De ud-af-boksen-tænkende, skæve typer som har en særlig evne til at se nye løsningsmuligheder, udvikle ny viden eller kombinere eksisterende viden på nye, overraskende måder.”De kan faktisk demotiveres af brug af ydre motivationsfaktorer. Oven i købet kan man risikere at de der trives i præstationskulturen, bliver mindre kreative: ”Den kreative proces er en afsøgende proces som ofte er forbundet med flere fejlskud. Til gengæld fører den til kreative, innovative løsninger. Men ydre motivationsfaktorer skaber en tilskyndelse til at blive hurtigt færdig med opgaven uden at begå fejl. (…) De gør det de ved, der virker, og de vælger den korteste og mest sikre vej til målet.”

Vi har brug for både dem der drives af ydre motivation, og dem der drives af indre motivation, og derfor advarer Helle Hein: ”Tilbyder vi kun præstationskulturen som ramme, er tabet at talent, kreativitet og resultater uundgåeligt.”

Tåbeligt
Er der så grund til optimisme hvad angår skolevæsenet i Svenborg Kommune? Ikke akut - hvis man læser denne hjemmesides nyhedsartikel fra d. 1/9 af Lone Clemmensen med titlen: Mindre styring, mere forberedelse. I artiklen skrives der kort om resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt kredsens lærere. I artiklen kan man læse følgende passage: ”Troen på at intentionerne i Folkeskoleloven kan gennemføres ved målstyring og databaserede pædagogiske værktøjer er stor i Svendborg Kommune. Det er dog ikke den fremherskende oplevelse hos medarbejderne på skolerne.”

Kredsen har flere gange siden folkeskolereformen gennemført lignende spørgeskemaundersøgelser. Det skal i den forbindelse indskydes at Helle Hein i september sidste år på folkeskolen.dk gav udtryk for at de store ændringer i folkeskolen var grebet tåbeligt an.
Steen