Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2015

Blæst baglæns som leder

Fyns Amts Avis bringer d. 12/10 2015 en artikel om den konstituerede leder på Marstal Skole. I den anledning bedes bl.a. Anne-Sophie Askjær om at give en kommentar til situationen på skolen. Hun er TR-suppleant på skolen og desuden styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds

På spørgsmålet om hvad status på Marstal Skole er, svarer Anne-Sophie Askjær:
Ganske udmærket. Der er fred og ro, og vi mangler ikke noget fordi vi har to konstituerede på posterne som fungerer rigtig fint. Nu har vi har et år til at vænne os til at Finn Møller Madsen ikke er der, og jeg har kun ros til de to som står i stedet.

Derefter svares på spørgsmålet om hvilken leder hun måtte ønske at skolen får.
En der forstår skolens ånd, som jeg synes er præget af en god omgangstone og gensidig respekt. Jeg håber meget på en leder som vil bruge tid på at finde ud af hvordan skolen hænger sammen og som har ideer, men også er lydhør over for det lærerpersonalet siger. Min store skræk er at få en leder som tænker mere på at promovere sig selv end at få skolen til at fungere. Jeg tror det er godt hvis der kommer en leder udefra, samtidig med at vedkommende også skal have lyst til at gå ind i hvad det betyder at leve i et samfund som det ærøske.