Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2015

Lærere på Sydfyn ramt af stress

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 16/8 2015 en artikel der omtaler en undersøgelse Øhavets Lærerkreds har foretaget blandt sine medlemmer for at se hvordan det går med indførelsen af folkeskolereformen

Undersøgelsen viser at en meget stor del af lærerne føler sig stressede (defineret som at føle sig anspændt, rastløs, nervøs, urolig eller ikke at kunne sove om natten pga. spekulationer over arbejdsrelaterede problemer).

”- Situationen er foruroligende. Der er mange lærere der tilkendegiver at de er stressede, og kigger man på andre dele af undersøgelsen fremgår det at det går ud over deres arbejde på flere områder, siger Lone Clemmensen.

Hun mener at den nye arbejdstidsaftales påvirkning af skolereformen spiller en afgørende rolle, og at Svendborg Kommunes administrative skoleafdeling ikke har gjort deres arbejde godt nok.

- Svendborg Kommune har ikke lavet en ordentlig vurdering af hvad der skal til for at skolereformen kan rulles ud uden at lærerne bliver tabere i det spil, og lederne har lagt sig fladt ned over for den aftale der er lavet med Kommunernes Landsforening som betyder at der skal bruges mere tid på undervisning og mindre tid på forberedelse. Resultatet er at kvaliteten i undervisningen svækkes, siger Lone Clemmensen.

(…)

- Det er ikke muligt for læreren at levere en undervisning der lever op til folkeskoleloven. Der mangler kreativitet og udvikling. Med den tid lærerne har til forberedelse når de har undervist, holdt de nødvendige møder og udført alle de andre opgaver der hører til arbejdet, siger Lone Clemmensen. 

- Der er eksempler på at lærerne ikke har kunnet nå at forberede sig. Det kan ikke være meningen. her har Svendborg Kommune mulighed for at gribe ind.

(...)

Der skal ansættes flere lærere. Det er nødvendigt hvis vi skal nedbringe antallet af stressede lærere, og det skal vi, siger Lone Clemmensen."

Læs evt. også læserbrevet: Reformen har gjort det sværere at lave en god undervisning og Lærerkredsens udtalelse i artiklen vedrørende Langeland: Skolereform slider på lærerne