Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2015

Svendborg fyrer igen speciallærere uden at tilbyde dem forflyttelse

D. 16/3 2015 bringer folkeskolen.dk en artikel om fyringen af bl.a. fire lærere på Centerafdelingen på Tåsingeskolen under overskriften: ’Svendborg fyrer igen speciallærere uden at tilbyde dem forflyttelse’

I artiklen skrives bl.a.:

”Det er Lone Clemmensen, formand for Øhavets Lærerkreds, ikke tilfreds med.

"Lærerne er ansat i kommunen med tjeneste i centerafdelingen på Tåsingeskolen. Alligevel vil kommunen ikke vente på at de andre skoler gør deres behov for nye lærere op i april eller maj. Kommunen siger at det ikke er sandsynligt at der kommer til at mangle lærere, men vi har meget fravær på grund af kompetenceudvikling, og da vi gjorde det op i sidste måned, var der ansat 19 ikke-læreruddannede i lærerstillinger," siger kredsformanden.

Lone Clemmensen er med på, at centerafdelingen ikke opnår den nødvendige besparelse hvis skolelederen beholder de overflødige lærere, og det så viser sig at ikke alle får job på en anden skole.

"Skolechefen kan opfordre de andre skoleledere til at gøre en ekstra indsats så man beholder lærerne og deres kompetencer i kommunen. Vi ved at der bliver lærermangel til sommer, så skolevæsenet og ledergruppen bør stå sammen. Det er også et politisk ansvar at fastholde kommunens medarbejdere," siger Lone Clemmensen.

Hun har været til møde om sagen med skolechefen, HR-chefen og skolelederne, men det var forgæves.

"Personalepolitikken siger at en leder med overskydende medarbejdere skal se om der er plads til dem andre steder. Det gør man ved at sende en mail rundt, og hvis der ikke kommer positiv respons, synes man at man har gjort hvad man skal. Det er for ringe. Man har helt tydeligt besluttet at man ikke vil vente på at der bliver ledige stillinger," siger Lone Clemmensen.”

Også sidste år blev der fyret lærere fra en specialskole. Her indgik kommunen pga. af en fejl i forløbet forlig med DLF og udbetalte ekstra løn. ”"Hvis man havde ventet halvanden-to måneder med at varsle dem afskediget, havde kommunen sparet de penge. Der opstod ledige stillinger, så kommunen kunne have overført lærernes specialkompetencer til folkeskolerne, hvor der er brug for dem. I stedet er de røget til andre kommuner og andre skoleformer", siger Lone Clemmensen.”