Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2015

Svendborg: Hver femte fraværstime skyldes kompetenceløft

D. 9/2 2015 skriver folkeskolen.dk en artikel med titlen: ’Svendborg: Hver femte fraværstime skyldes kompetenceløft’

”Derfor skyldes 21,2 procent af lærernes fravær linjefagskurser og kompetenceudvikling; det viser en opgørelse fra den lokale lærerkreds. Og det tynger ude på skolerne, fortæller formand for Øhavets Lærerkreds, Lone Clemmensen:

"Det er svært at rekruttere uddannede lærere til at dække vikartimerne, og så bliver det i stedet gymnasieelever eller faste lærere på skolen der er ved at forberede sig, der bliver brugt i stedet. Og så kan politikerne spørge sig selv om de får det kompetenceløft de efterspørger."

Lone Clemmensen frygter nemlig at undervisningens kvalitet kan lide et knæk hvis det er de uuddannede gymnasieelever eller en lærer der bliver revet ud af sin forberedelsestid, der skal stå for undervisningen.

Og så er der det med pengene. Vikarer er dyre og økonomien er stram på skolerne i Svendborg. Derfor mener Lone Clemmensen også at kommunen skal øge bevillingerne så der er økonomi til vikarer eller ansættelse af faste lærere mens lærerne efteruddanner sig. Næste skoleår bliver antallet af kompetenceløftkurser nemlig øget som følge af A.P. Møller-projektet, så problemet er til at få øje på.”