Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2017

Lad eleverne få ordentlig undervisning

Thomas Henriksen
Læserbrev af Thomas Bjørn Henriksen, fællestillidsrepræsentant i Svendborg og lærer på 10. klassecentret bragt i Fyns Amts Avis d. 7. oktober 2017: Er det i orden, at elever i Svendborg Kommune ikke får rettet deres afleveringsopgaver? Jeg underviser på 10. klassecentret i Svendborg. Når eleverne starter i 10. klasse i august, plejer vi lærere at give dem en matematikafleveringsopgave, for at se deres niveau. Da eleverne afleverede opgaverne i år, kiggede en af dem overrasket på mig og spurgte: Har du tænkt dig at rette dem?

Først forstod jeg ikke spørgsmålet, selvfølgelig ville jeg da rette dem. Senere blev jeg mismodig, for et eller andet i denne elevs skolegang har gjort, at det er et rimeligt spørgsmål, om han får rettet sin afleveringsopgave.

Det lette ville nu være at kritisere de lærere, eleven tidligere har haft. Det er for dårligt, at de ikke retter afleveringsopgaver. Måske skal vi kigge et spadestik dybere. Personligt tror jeg, det har noget at gøre med mangel på tid.

En gennemsnitlig lærer i Svendborg Kommunes folkeskoler underviser i dag to-tre lektioner mere om ugen end i 2013. Ingen har mig bekendt peget på, hvilke opgaver lærerne ikke længere skal løse, når de hver uge skal bruge cirka to timer mere med eleverne end tidligere. Nogle ledere har meldt ud til deres lærere, at de skal sænke ambitionsniveauet, men ikke hvordan. Lærerne er i høj grad blevet ladt alene med at finde ud af, hvor de skal sænke kvaliteten af deres arbejde. En stor del af lærerne har valgt at spare på antal afleveringer. Andre bruger makkerretning, hvor eleverne retter hinandens opgaver, mens nogle lærere blot skimmer opgaverne.

Øhavets Lærerkreds har i en spørgeskemaundersøgelse fra foråret 2017 dokumenteret, at 78 procent af lærerne i Svendborg oplever ikke at have tilstrækkelig tid til at forberede deres undervisning, mens blot 16 procent oplever at have tid nok.

Min opfordring til det kommende byråd skal derfor være: Find en måde at skaffe tid til, at lærerne kan forberede sig ordentlig, så eleverne igen kan modtage mere og velforberedt undervisning og få rettet deres afleveringsopgaver.