Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2017

Sæt lærerne fri

Læserbrev af Thomas B. Henriksen bragt i Fyns Amts Avis den 20. november 2017.

Den 25. oktober var der vælgermøde på Tåsingeskolen. Emnet var folkeskolen, og hvad vores politikere vil med folkeskolen. Det var en fin debat, og på baggrund af politikernes udmeldinger går Svendborgs skolesystem en lys fremtid i møde. Blandt meget blev målstyring af undervisningen debatteret, og over en bred kam var politikerne enige om, at man skal væk fra en rigid målstyring af undervisningen og frem til en frisætning af lærerne. Tak for det. Det var sød musik i en gammel lærers øre.

I Svendborg har læringsmålstyringen materialiseret sig i læringsportalen "Min Uddannelse", som brugt efter intentionen lægger op til at læringsmålsætte hvert eneste undervisningsforløb med et antal læringsmål. Efterfølgende skal læreren så vurdere på en femtrinskala i hvor høj grad, eleven lever op til målene. Vurderingerne bliver løbende gjort synlige for eleven og forældrene og erstatter den gamle elevplan, som forældre modtog op til trepartsamtaler. Forældre til en elev, der har fem fag, som hvert gennemfører fem forløb med seks læringsmål vil således få 5x5x6 =150 forskellige vurderinger at forholde sig til i et år i stedet for en elevplan. Det giver en voldsom mængde af data som både forældre, elever og lærere har svært ved at overskue, og som derfor ikke resulterer i bedre skole-hjem-samarbejde. Eller for den sags skyld i bedre undervisning.

Så kære kommende kommunalpolitikere, når valget er overstået, og I er blevet valgt, så husk jeres modstand imod læringsmålstyring. Det kan ske ved at fjerne den rigide målstyring fra kommunens børne/ungepolitik, når den skal revideres i 2018 og lade lærernes egen vurdering styre, hvilke mål der skal være i undervisningen, og hvordan de skal bruges. Det vil sende et klart signal til Svendborgs skolevæsen om, at lærerens faglighed igen er i højsædet. Det vil frigøre energi til at forberede bedre undervisning og bedst af alt: Det vil ikke koste en krone.