Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2017

Vores børn fortjener bedre

Læserbrev af Pia Ewe Jensen bragt i Fyns Amts Avis d. 4. oktober 2017: Mange har en mening om, hvordan vi skaber den bedste folkeskole og den bedste hverdag for vores kære elever. Vores lokale politikere har mange ideer og gode hensigter, men får de mon det, de tror, de får?

En af de største udfordringer er, at skolereformen er finansieret ved at sætte alle lærere cirka 10 procent op i undervisningstid uden at fjerne nogle af de øvrige opgaver. Derudover skal mange lærere i dag bruge forholdsvis meget tid på målstyring og dokumentation, i stedet for på forberedelse af den gode trivsel og kvalificeret undervisning, som børnene og deres forældre er blevet lovet med folkeskolereformen. Kort sagt: Opgaverne står i kø. Lærerne hænger fast med det yderste af neglene, og mange går med følelsen af at være vikar i sit eget job. Det er en høj pris at betale, at man hele tiden skal gå på kompromis med sine forventninger til, hvad man leverer som lærer, når man ønsker sine elever det bedste - nemlig en velforberedt undervisning af høj kvalitet.

Øhavets Lærerkreds har i august i år afsluttet en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemmer i Svendborg, og den viser tydeligt store udfordringer. Den viser blandt andet, at 78 procent af de adspurgte lærere oplever, at de ikke har tilstrækkeligt tid til at forberede og efterbehandle deres undervisning inden for deres arbejdstid.

Så kære politikere: Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab får skabt opmærksomhed på dette misforhold mellem opgaver, krav og ressourcer. Der skal skabes balance i lærernes arbejdsliv. Der skal være tid til at løse kerneopgaven, hvis man skal løfte de kære elever fagligt. Derfor er der behov for at sikre den enkelte lærer den nødvendige tid til forberedelse, hvilket blandt andet kan gøres ved at nedsætte undervisningstallet for den enkelte lærer. Og er vi måske ved at være der, hvor man i Svendborg skal overveje at afkorte skoledagene som 50 skoler i 29 af landets kommuner allerede har gjort?