Kreds 86 og DLF Links

Skoler

Her findes links til skolerne i kredsens tre kommuner.

Langeland


Humble Skole
Nordskolen
Ørstedskolen

Svendborg


Link til folkeskoler på Svendborg Kommunes hjemmeside (Klik på 'Kommunens hjemmesider' i menulinjen.)

Desuden:
Skårupskolen (Sydfyns Fri Fagskole)

Ærø

Marstal Skole