Løn og vilkår

Løn

Øhavets Lærerkreds forhandler løn og arbejdstid med kredsens tre kommuner. Aftalerne bygger på eller supplerer de centrale aftaler. Via ovenstående menupunkter kan de aktuelle månedslønninger ses.
Alle_125 2013 06 10 DLF 101

Centralt er aftalt følgende:

Lærere er på Ny Løn
Lønsystemet består af 3 elementer, grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn. Lærernes grundløn er trin 30 + 3.000 kr. (31.03.2000 niveau). Efter 4 års beskæftigelse efter endt læreruddannelse får man et kvalifikationstillæg så man er på trin 34 + 3000 kr. (31.03.2000 niveau). Efter yderligere 4 år kommer man på trin 39. Igen efter 4 år fås et tillæg på 10.000 kr. (31.03.2000 niveau).

En gruppe lærere ansat før april 1992 er på en personlig ordning, og følger det tidligere lønforløb.

Børnehaveklasseledere er på Ny Løn
Børnehaveklasseledere er på Ny Løn. Lønsystemet består af 3 elementer, grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn. Børnehaveklasseledernes grundløn er trin 27 + 2.000 kr. (31.03.2000 niveau). Efter 4 års beskæftigelse efter endt grunduddannelse får man et kvalifikationstillæg så man er på trin 30 + 2.000 kr. (31.03.2000 niveau). Efter yderligere 4 år kommer man på trin 32. Igen efter 4 år fås et tillæg på 7.000 kr. (31.03.2000 niveau).

En gruppe børnehaveklasseledere ansat før april 1992 er på en personlig ordning, og følger det tidligere lønforløb.

Tillæg for udfasning af aldersreduktionen (centralt lærertillæg)
Til overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere, hvor der indbetales pension, ydes der et årligt, pensionsgivende tillæg på 2.800 kr. Aktuel månedlig værdi : 304,59 kr.

Til tjenestemænd og overenskomstansatte med ret til tjenestemandspension ydes et årligt ikke-pensionsgivende tillæg på 3.250 kr. Aktuel månedlig værdi 353,54 kr.

Beløbet er ikke medtaget i de beregnede månedslønninger.

DLF_løn

Link til Løn og penge på DLF's hjemmeside