Løn og vilkår Løn

Børnehaveklasseledere Ærø

Gælder for børnehaveklasseledere ansat på folkeskoler i Ærø Kommune

Læs alle detaljer i den lokale lønaftale her

Fra 1/4 2019 ydes et tillæg på 0,83 % af den pensionsgivende årsløn. Den ansatte kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget med 0,83 procentpoint. Beløbet er derfor ikke medtaget i nedenstående lønangivelser.

Børnehaveklasseledere på ny løn er aflønnet efter den centralt aftalte grundløn; kvalifikationsløn efter 4, 8 og 12 års erfaring og det centralt aftalte undervisertillæg på 15.400 kr. årligt (niveau 31.03.2000).

Månedslønnen for børnehaveklasseledere på Ny Løn er pr. 1. april 2019:

Grundløn 28 + 2000 kr.+ 15.400 kr.: 28.095,85 kr.

Efter 4 års beskæftigelse som børnehaveklasseleder:

Trin 31 + 2.000 kr. + 15.400 kr.: 29.430,43 kr.

Efter 8 års beskæftigelse som børnehaveklasseleder:

Trin 33 + 15.400 kr.: 30.140,64 kr.

Efter 12 års beskæftigelse som børnehaveklasseleder:

Trin 37 + 15.400 kr.: 32.148,72 kr.

For børnehaveklasseledere på personlig ordning gælder følgende månedslønninger pr. 1. april 2019:

Børnehaveklasseledere på personlig ordning er indplaceret på trin 36 + 4.600 kr. årligt og får et centralt aftalt undervisertillæg på 15.400 kr. årligt (niveau 31.03.2000).

Trin 36 + 4.600 kr. + 15.400 kr.: 32.158,17 kr.

Ud over de ovenfor nævnte generelle tillæg er følgende funktionstillæg aftalt: (alle pensionsgivende)

Klasselærertillæg: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.147,71 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Koordinering af morgensamling: Såfremt skolen har faste morgensamlinger og koordinering er påkrævet, kan der aftales funktionstillæg på 5.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 573,86 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Medarbejderrepræsentant skolebestyrelse: 1.200 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 137,73 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Såfremt skolen har egen hjemmeside, kan der til en Webmaster aftales et årligt tillæg på 5.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 573,86 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

TR-repræsentant: Marstal Skole: 13.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.692,03 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. TR-suppleant: 6.500 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 746,01 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. 

Arbejdsmiljørepræsentant: 6.500 kr. (niveau 31.03.2000) eller 746,01 pr. måned. pr. 1. oktober 2018.

Såfremt skolen har en kantine-madordning, kan der til en hjemkundskabslærer aftales funktionstillæg for pædagogisk koordinering på 5.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 573,86 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Funktionslærer specialcenter: 11.200 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.285,44 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

IT-vejleder: 5.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 573,86 pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Der er aftalt følgende kvalifikationstillæg (pensionsgivende): 

Hvis der efter aftale med en skoles ledelse gennemføres og afsluttes ekstra linjefags- eller diplomuddannelse udløses ét løntrin.

Pædagogisk IT-kørekort: 3.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 436,13 pr. måned pr. 1. oktober 2018.