Løn og vilkår Løn

Børnehaveklasseledere Langeland

Gælder for børnehaveklasseledere ansat på folkeskoler i Langeland Kommune

Øhavets Lærerkreds og Langeland Kommune har aftalt et Langelandstillæg på 6.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000). 

Tillæggets aktuelle værdi er indregnet i den samlede månedsløn nedenfor.

Fra 1/4 2019 ydes et tillæg på 0,83 % af den pensionsgivende årsløn. Den ansatte kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget med 0,83 procentpoint. Beløbet er derfor ikke medtaget i nedenstående lønangivelser.

For at læse alle detaljer i den lokale lønaftale henvises til følgende link Lønaftale for skoleåret 2015/1016. (Datoen er fra 2014 da aftalen er identisk med denne, blot er side 3 af 3 udgået.)

For børnehaveklasseledere på Ny Løn er lønnen sammensat af den centralt aftalte grundløn, den centralt aftalte kvalifikationsløn for 4, 8 og 12 års erfaring, det centralt aftalt undervisertillæg på 15.400 kr. årligt og det lokalt aftalte Langelandstillæg på 6.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000).

Månedslønnen for børnehaveklasseledere på Ny Løn er pr. 1. april 2019:

Grundløn 28 + 2000 kr.+ 15.400 kr. + 6.800 kr.: 28.876,29 kr.

Efter 4 års beskæftigelse som børnehaveklasseleder:

Trin 31 + 2.000 kr. + 15.400 kr. + 6.800 kr.: 30.210,88 kr.

Efter 8 års beskæftigelse som børnehaveklasseleder:

Trin 33 + 15.400 kr. + 6.800 kr.: 30.921,08 kr.

Efter 12 års beskæftigelse som børnehaveklasseleder:

Trin 37 + 15.400 kr. + 6.800 kr.: 32.929,17 kr.

For børnehaveklasseledere på personlig ordning gælder følgende månedslønninger pr. 1. april 2019:

Børnehaveklasseledere på personlig ordning er indplaceret på trin 36 + 4.600 kr. årligt og får et centralt aftalt undervisertillæg på 15.400 kr. årligt og et lokalt aftalt Langelandstillæg på 6.800 kr. årligt (niveau 31/3 2000).

Trin 36 + 4.600 kr. + 15.400 kr. + 6.800 kr.: 32.938,62 kr.

Master kvalifikationstillæg: 10.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 1.147,71 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

PD (Uddannelsen skal give mindst 60 ECTS points). Kvalifikationstillæg: 8.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 918,17 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Læsevejleder (Uddannelsen skal give mindst 30 ECTS points). Kvalifikationstillæg: 6.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 688,63 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Funktionstillæg til tillidsrepræsentanter: 6.600 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 757,48 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. 

Fællestillidsrepræsentanten får et tillæg på 13.200 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.514,98 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. 

Funktionstillæg til arbejdsmiljørepræsentanter 4.800 kr. (niveau 31.03.2000) eller 550,90 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Skiftende arbejdssteder: 3.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 344,31 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.