Løn og vilkår Løn

Børnehaveklasseledere Svendborg

Gælder for børnehaveklasseledere ansat på folkeskoler i Svendborg Kommune

Tallene er opdaterede med forhøjelsen af Svendborg-tillægget pr .1/8 2019. 

Øhavets Lærerkreds og Svendborg Kommune har aftalt et fast funktionstillæg (Svendborgtillægget) til alle børnehaveklasseledere. Tillægget erstatter nogle centralt aftalte tillæg (tillæg for undervisningstimer i intervallet 300-835, tillæg for delt tjeneste på hverdage, ulempegodtgørelse for arbejde i tidsrummet 17-06 på hverdage, tillæg for deltagelse i lejrskoler, arbejde i selvstyrende team).

Tillægget er på 30.710 kr. årligt (niveau 31.03 2000) for børnehaveklasseledere på Ny Løn. Tillægget indeholder det centralt aftalte undervisertillæg på 15.400 kr. årligt (niveau 31.03 2000). På lønsedlen er tillægget af tekniske årsager delt i undervisertillæg på 15.400 kr. og Svendborgtillæg på 15.310 kr. 

Børnehaveklasseledere på personlig ordning får et tillæg på 2 skalatrin + 19.360 kr. (niveau 31.03 2000). Tillægget indeholder det centralt aftalte undervisertillæg på 15.400 kr. årligt (niveau 31.03 2000). På lønsedlen er tillægget af tekniske årsager delt i undervisertillæg på 15.400 kr. og Svendborgtillæg på 3.960 kr.

Tillæggenes aktuelle værdi er indregnet i den samlede månedsløn nedenfor.

Fra 1/4 2019 ydes et tillæg på 0,83 % af den pensionsgivende årsløn. Den ansatte kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget med 0,83 procentpoint. Beløbet er derfor ikke medtaget i nedenstående lønangivelser.

Lønaftalen gældende pr. 1/8 2019

Månedslønnen for børnehaveklasseledere på Ny Løn er pr. 1. august 2019:

Grundløn 28 + 2.000 kr. + 30.710 kr.: 29.853,00 kr.

Efter 4 års beskæftigelse som børnehaveklasseleder:

Trin 31 + 2.000 kr. + 30.710 kr.:31.187,58 kr.

Efter 8 års beskæftigelse som børnehaveklasseleder:

Trin 33 + 30.710 kr.: 31.897,79 kr.

Efter 12 års beskæftigelse som børnehaveklasseleder:

Trin 37 + 30.710 kr.: 33.905,87 kr.

For børnehaveklasseledere på personlig ordning gælder følgende månedslønninger pr. 1. august 2019:

Centralt aftalt indplacering: Trin 36 + 4.600 kr.

Indplacering i Svendborg (centralt aftalt indpl. + 2 trin + 19.360 kr.):   Trin 38 + 23.960 kr.: 33.681,67 kr.

 

 

Der er desuden aftalt, at funktionslærere (sejladskoordinator og færdselsskolekoordinator) på skolerne får et funktionstillæg på 10.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.147,71 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Lokalt vejledertillæg (fx vejleder vedr. IT, læringscenter, inklusion, udeskole, handicap, DSA, didaktik etc.) 10.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.147,71 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Funktionstillæg til undervisningsvejledere: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.147,71 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Tale/hørelærere ved PPR får et funktionstillæg på 5.600 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 642,72 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Funktionstillæg til tillidsrepræsentanter: 5.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 573,86 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Fællestillidsrepræsentanten får et tillæg på 7.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 803,40 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Funktionstillæg til arbejdsmiljørepræsentanter 5.000 kr. (niveau 31.03 2000) eller 573,86 pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Skiftende arbejdssteder: 3.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 344,31 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. På flermatrikelskoler gives tillægget til lærere med skemalagt undervisning på mere end en matrikel og til vejledere, funktionslærere, koordinatorer o.l., der gør tjeneste på mere end en matrikel. Desuden til TR, der udfører TR-funktion på mere end en matrikel. 

Tillæg for medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelser 2.500 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 286,33 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget gives ikke for opgaven, men for arbejdstidens placering. 

Ud over disse lønninger får man funktionsløn, hvis man underviser i vidtgående specialundervisning, tale-/høreundervisning eller underviser i dansk som andetsprog. Lærere ved heldagsskoler får et funktionstillæg på 26.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 2.984,05 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. 

Kvalifikationsløn for en masteruddannelse eller kandidatuddannelse: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.147,71 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. Tillægget gives for bestået Masteruddannelse inden for folkeskolens fagområde.

Kvalifikationsløn for Pædagogisk Diplomuddannelse inden for folkeskolens fagområde min. 60 ECTS point 8.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 918,17 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018, eller gennemført diplomuddannelse med retning fra 30-59 ECTS point 4.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 459,08 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. 

Øhavets Lærerkreds og Svendborg Kommune har indgået konkrete aftaler for konsulenter og psykologer.