Løn og vilkår Løn

Lærere Langeland

Gælder for lærere ansat på folkeskoler i Langeland Kommune

Øhavets Lærerkreds og Langeland Kommune har aftalt et Langelandstillæg på 6.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000).

Tillæggenes aktuelle værdi er indregnet i den samlede månedsløn nedenfor.

Fra 1/4 2019 ydes et tillæg på 0,83 % af den pensionsgivende årsløn. Den ansatte kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget med 0,83 procentpoint. Beløbet er derfor ikke medtaget i nedenstående lønangivelser.

For at læse alle detaljer i den lokale lønaftale henvises til følgende link Lønaftale for skoleåret 2015/1016. (Datoen er fra 2014, da aftalen er identisk med denne, blot er side 3 af 3 udgået.)

Lønnen er sammensat af den centralt aftalte grundløn; kvalifikationsløn for 4, 8 og 12 års erfaring, det centralt aftalte undervisertillæg på 13.000 kr. årligt og det lokalt aftalte Langelandstillæg på 6.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000).

Månedslønnen for lærere på Ny Løn er pr. 1. oktober 2018:

Grundløn 31 + 3000 kr.+ 13.000 kr. + 6.800 kr.:  30.050,20 kr.

Efter 4 års beskæftigelse som lærer:

Trin 35 + 3.000 kr. + 13.000 kr. + 6.800 kr.:  31.972,03 kr.

Efter 8 års beskæftigelse som lærer:

Trin 40 + 13.000 kr. + 6.800 kr.:  34.321,97 kr.

Efter 12 års beskæftigelse som lærer:

Trin 40 + 10.000 kr. + 13.000 kr. + 6.800 kr.:  35.469,68 kr.

For lærere på personlig ordning gælder følgende månedslønninger pr. 1. oktober 2018:


Lærere på personlig ordning er indplaceret på trin 43 + et årligt tillæg på 13.000 kr. De får et centralt aftalt undervisertillæg på 5.500 kr. årligt og det lokalt aftalte Langelandstillæg på 6.800 kr. årligt (niveau 31.03.2000).

Trin 43 + 13.000 kr. + 5.500 kr. + 6.800 kr.: 36.858,71 kr.

Strynøtillæg for lærere med fast tjenestested på Strynø: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.120,54 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Reguleres, hvis ansættelsesgraden er mindre end 50 %.

Master kvalifikationstillæg: 10.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 1.147,71 kr. pr. mååned pr. 1. oktober 2018.

PD (Uddannelsen skal give mindst 60 ECTS points). Kvalifikationstillæg: 8.000 kr. (niveau 31.03.2000) eller 918,17 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Læsevejleder (Uddannelsen skal give mindst 30 ECTS points). Kvalifikationstillæg: 6.000 kr. (niveau 31/03 2000) eller 688,69 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Funktionstillæg til tillidsrepræsentanter: 6.600 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 757,49 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. 

Fællestillidsrepræsentanten får et tillæg på 13.200 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 1.514,98 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. 

Funktionstillæg til arbejdsmiljørepræsentanter 4.800 kr. (niveau 31.03.2000) eller 550,90 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Skiftende arbejdssteder: 3.000 kr. årligt (niveau 31.03.2000) eller 344,31 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.