Løn og vilkår Løn

Lærere Svendborg

Gælder for lærere ansat på folkeskoler i Svendborg Kommune

Øhavets Lærerkreds og Svendborg Kommune har aftalt et fast funktionstillæg (Svendborgtillægget) til alle lærere.
Tillægget erstatter nogle centralt aftalte tillæg (tillæg for undervisningstimer i intervallet 300-750, tillæg for delt tjeneste på hverdage, ulempegodtgørelse for arbejde i tidsrummet 17-06 på hverdage, tillæg for deltagelse i lejrskoler, arbejde i selvstyrende team).

Tillægget er på 25.954 kr. årligt (niveau 31.03 2000) for lærere på Ny Løn. Tillægget indeholder det centralt aftalte undervisertillæg på 13.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000). På lønsedlen er tillægget af tekniske årsager delt i undervisertillæg på 13.000 kr. og Svendborgtillæg på 12.954 kr.

Lærere på personlig ordning får et tillæg på 2 skalatrin + 7.104 kr. (niveau 31.03 2000). Tillægget indeholder det centralt aftalte undervisertillæg på 5.500 kr. årligt (niveau 31.03 2000). På lønsedlen er tillægget af tekniske årsager delt i undervisertillæg på 5.500 kr. og Svendborgtillæg på 1.604 kr.

Tillæggenes aktuelle værdi er indregnet i den samlede månedsløn nedenfor.

Fra 1/4 2019 ydes et tillæg på 0,83 % af den pensionsgivende årsløn. Den ansatte kan i stedet vælge at forhøje pensionsbidraget med 0,83 procentpoint. Beløbet er derfor ikke medtaget i nedenstående lønangivelser 

Alle deltaljer i aftalen for skoleåret 2015/2016 kan ses her.

Pr. 1. august forhøjes Svendborg-tillægget.

Månedslønnen for lærere på Ny Løn er pr. 1. oktober 2018:

Grundløn 31 + 3000 kr.+ 25.954 kr.: 30.756,50 kr.

Efter 4 års beskæftigelse som lærer:

Trin 35 + 3.000 kr. + 25.954 kr.: 32.678,33 kr.

Efter 8 års beskæftigelse som lærer:

Trin 40 + 25.954 kr.: 35.028,27 kr.

Efter 12 års beskæftigelse som lærer:

Trin 40 + 10.000 kr. + 25.954 kr.: 36.175,98 kr.

For lærere på personlig ordning gælder følgende månedslønninger pr. 1. oktober 2018:

Centralt aftalt indplacering: Trin 43 + 13.000 kr.

Indplacering i Svendborg (centralt aftalt indpl. + 2 trin + 7.104 kr.):   Trin 45 + 20.104 kr.: 37.800,44 kr.

 

 

Der er desuden aftalt, at funktionslærere (sejladskoordinator og færdselsskolekoordinator) på skolerne får et funktionstillæg på 10.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.147,71 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Lokalt vejledertillæg (fx vejleder vedr. IT, læringscenter, inklusion, udeskole, handicap, DSA, didaktik etc.) 10.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.147,71 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Funktionstillæg til undervisningsvejledere: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.147,71 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. 

Tale/ hørelærere ved PPR får et funktionstillæg på 5.600 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 642,72 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018.

Funktionstillæg til tillidsrepræsentanter: 5.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 573,86 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. 

Fællestillidsrepræsentanten får et tillæg på 7.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 803,40 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillæggene reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Funktionstillæg til arbejdsmiljørepræsentanter 5.000 kr. (niveau 31.03 2000) eller 573,86 pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

Skiftende arbejdssteder: 3.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 344,31 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. På flermatrikelskoler gives tillægget til lærere med skemalagt undervisning på mere end en matrikel og til vejledere, funktionslærere, koordinatorer o.l., der gør tjeneste på mere end en matrikel. Desuden til TR, der udfører TR-funktion på mere end en matrikel. 

Tillæg for medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelser 2.500 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 286,93 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget gives ikke for opgaven, men for arbejdstidens placering. 

Ud over disse lønninger får man funktionsløn, hvis man underviser i vidtgående specialundervisning, tale-/høreundervisning eller underviser i dansk som andetsprog. Lærere ved heldagsskoler får et funktionstillæg på 26.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 2.984,05 pr. måned pr. 1 okrober 2018. 

Kvalifikationsløn for en masteruddannelse: 10.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 1.147,71 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgrad. Tillægget gives for bestået Masteruddannelse inden for folkeskolens fagområde.

Kvalifikationsløn for Pædagogisk Diplomuddannelse inden for folkeskolens fagområde min. 60 ECTS point 8.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 918,17 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018, eller gennemført diplomuddannelse med retning fra 30-59 ECTS point 4.000 kr. årligt (niveau 31.03 2000) eller 459,08 kr. pr. måned pr. 1. oktober 2018. 

Aflønning af ikke-læreruddannede:

 

Ingen forudgående uddannelse ud over en gymnasial uddannelse 

En forudgående uddannelse ud over en gymnasial uddannelse

Grundløn

Trin 31+3.000 kr.: 27.777,73 kr.

Trin 31+3.000 kr.: 27.777,73 kr.

4 års ansættelse

Trin 32+3.000  kr.: 28.242,56 kr. 

Trin 33+3.000 kr.: 28.717,48 kr. 

8 års ansættelse

Trin 33+3.000 kr.: 28.717,48 kr.

Trin 35+3.000 kr.: 29.699,56 kr. 

12 års ansættelse

Trin 34+3.000 kr.: 29.203,40 kr.

Trin 37+3.000 kr.: 30.725,56 kr. 

Funktionsløn som for øvrige månedslønnede.

Øhavets Lærerkreds og Svendborg Kommune har indgået konkrete aftaler for konsulenter og psykologer.

 

.