Arrangementer

Aktivitetsgruppen planlægger flere årlige arrangementer med gode oplevelser og socialt samvær. Der er generelt mange deltagere. Kredsen yder et tilskud. Der gøres opmærksom på, at alle tilmeldinger er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Dvs. at afbud efter sidste tilmeldingsdato betyder, at man skal betale alligevel - dette af hensyn til de foretagne bestillinger.
Julemarked

Juletur til Koldinghus

Julemarked på Koldinghus lørdag d. 8/12 2018

Med bus fra Rudkøbing kl.10.00 og fra Svendborg kl. 10.30.

Frokost på Saxildhus i Kolding.
Efter frokosten går vi op på slottet, hvor der er julemarked. Kl. 14.00 er der rundvisning på Koldinghus.
Pris 300 kr. for medlemmer, 350 kr. for ikke-medlemmer
Indbetales til kredsens konto reg. nr. 0400, kontonr. 4014636639
Hjemkomst til Svendborg ca. kl. 18.00 og Rudkøbing kl. 18.30.

Max 49 deltagere.

Nytårsbrunch Hotel Christiansminde

Torsdag d. 10/1 2019 kl. 11.00

Endnu en gang vil kredsen indbyde jer til en brunch med et glas ”boblevand” og en spændende og anderledes menu, hvor der er te/kaffe ad libitum og mulighed for hvidvin/rødvin og øl/vand. Brunchen foregår i år i restauranten, hvor Inge Boesgaard vil akkompagnere til sangene og og Karl Pedersen vil spille ”60'er musik”.

Pris 225 kr. for medlemmer og 275 for ikke-medlemmer.

Sidste frist for tilmelding fredag d. 4/1 2019 kl. 12.00.

Fra Holme Kloster til Brahetrolleborg

Tirsdag d. 5/3 2019 kl.15.00-17.00 på kredskontoret.
Sognepræst Ole Buhl, Brahetrolleborg vil give
en spændende beretning om, hvordan De hvide Munke i middelalderen slog sig ned på egnen ved det nuværende Korinth. En øde egn. Her grundlagde de Holme Kloster, der i dag står som Brahetrolleborg Slot.
Deltagerpris 50 kr. inkl. kaffe og kage.
Max 40 deltagere.

Forårstur

Tirsdag d. 28/5 2019
Som opfølgning på foredraget om De hvide Munke,
går turen i år til Korinth. Vi begynder med en rundvisning i Brahetrolleborg kirke. Derefter går vi gennem slottets have til den smukke rhododendronpark.
Kørsel i egne biler.
Mødested: Kirkens parkeringsplads kl. 14.00.
Turen afsluttes med kaffe og kage på en lokal restaurant. Deltagergebyr 50 kr.