Arrangementer

Brunch
Aktivitetsgruppen planlægger flere årlige arrangementer med gode oplevelser og socialt samvær. Der er generelt mange deltagere. Kredsen yder et tilskud. Der gøres opmærksom på, at alle tilmeldinger er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Dvs. at afbud efter sidste tilmeldingsdato betyder, at man skal betale alligevel - dette af hensyn til de foretagne bestillinger.

Nytårsbrunch Hotel Christiansminde

Torsdag d. 9/1 2020 kl. 11.00

Kredsen indbyder jer til en brunch med et glas ”boblevand” og en spændende og anderledes menu, hvor der er te/kaffe ad libitum og mulighed for hvidvin/rødvin og øl/vand. 

Pris 225 kr. for medlemmer og 275 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding senest d. 6/1 2020 kl. 12.00.

 

Foredrag v. tidligere biskop Chresten Drejersgaard: 

Det fynske sindelag  

Tirsdag d. 10/3 2020 kl.15.00-17.00 på kredskontoret.
Chresten Drejergaard vil fortælle om "Det fynske sindelag" oplevet af en vendelbo. I foredraget prøver han som tilflytter fra Jylland at lodde dybden i det fynske sindelag oplevet gennem ca. 40 år i et par vestfynske landsogne samt i Fyns Stift. Foredraget er krydret med en del selvoplevede anekdoter.

Pris 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding senest dagen før.