Arealeffektivisering

Forslag om sammenlægning af skoler med børnehaver, lokalarkiv, m.fl. i høring på skolerne i perioden 8. august til 1. september 2017.
Tomme gynger Aaron Burden

Foto af Aaron Burden 

Svendborg Kommune er i gang med at indfri en besparelse, der var en del af budgetforliget i 2017. Frem mod 2020 skal der spares millioner af kroner på kommunens driftsbudget. Forslagene, der er til hørring, er en del af administrationens konkrete løsningsforslag, som skal behandles i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018. 

En del af denne besparelse skal findes på børn- og ungeområdet. Besparelsen bliver udmøntet under betegnelsen: ”Arealeffektivisering”. Formålet er en bedre økonomi, at sikre bedre kommunale bygninger, fremme bedre pædagogiske forhold samt et bedre biblioteksvæsen.

Besparelsen skal opnås ved, at der skal være flere aktiviteter på færre kvadratmeter samt ved salg af bygninger og eventuelle optimeringer af eksisterende bygninger. Dette skal være med til at spare på driften af kommunens ejendomme, da der bliver færre af dem, og salget gerne skulle bringe indtægter med sig. Svendborg Kommune har dog i øjeblikket allerede grunde og ejendomme for over 30 millioner kroner til salg. Mange af de bygninger, der udbydes til salg i forbindelse med de nuværende besparelser er ikke i den bedste stand. Det positive er, at man vælger at beholde de bedste bygninger og dermed mindsker vedligeholdelsesomkostningerne.

De skoler, der på nuværende tidspunkt er en del af den foreslåede arealeffektivisering er Vestermarkskolen, Svendborg Heldagsskole og Tåsingeskolen.

På Vestermarkskolen betyder det, at Vester Skerninge Børnehus (afdeling Mariehønen og afdeling Fillipahuset) samt heldagslegestuen ”Spiren” flytter ind.

De tre afdelinger af Svendborg Heldagsskole, Gl. Nyby, Juulgården og Brydevej, samles på én matrikel i Ollerup på den tidligere Bymarkskole. Værkstedsklassen skal så flytte til de lokaler, hvor legestuen ”Spiren” nu har til huse.

På Tåsingeskolen sker der ændringer på to af skolens tre matrikler. Afdeling Lundby bliver fremover også hjemsted for Lundby Børnehave (afdelingerne Melbyhuset og Lundbyhuset), Heldagslegestuen og for Landet Bibliotek. På Sundhøjafdelingen rykker projekthuset i Vindeby Børnehave ind, og der udvides med 60 ekstra børnehavepladser på skolen.

 

 

Emner

Målgruppe