10 kl. danner til livet

110 elever går på 10. klassecenteret på Nymarkskolen i Svendborg. Eleverne kan vælge mellem fire linjer og et stort udbud af valgfag. Året i 10. klasse modner, danner, giver faglige løft og afklaring til de unge.
Svendborg Charlotte Loekke

”Et sindssygt vigtigt tilbud.”
Charlotte Løkke, afdelingsleder på 10. klassecenteret på Nymarkskolen i Svendborg svarer prompte, når man spørger til landspolitikernes mange ideer om at ændre eller helt afskaffe 10. klasse. For med alle de unge i dagens Danmark, der rent faktisk vælger 10. klasse i folkeskolen, på efterskoler eller privatskoler, er det tydeligt, at 10. klasse som tilbud er rigtig vigtig, mener hun.
På hendes egen arbejdsplads varierer elevtallet typisk mellem 120 og 140 elever. Den nuværende årgang er lille, så i dette skoleår er 10. klassecenteret - fysisk beliggende på Vestre Skole – glad for årets 110 elever. Eleverne kommer hovedsageligt fra Svendborg, men også fra Langeland og nogle enkelte fra Faaborg-Midtfyn Kommune. I år er der fire elever derfra.
Eleverne er fordelt på fem klasser; tre almene, en erhvervsklasse og en specialklasse. På den sidste har Langeland Kommune råderet over 10 pladser.
Der er 11 lærere, to faste vikarer og en inklusionspædagog ansat – alle 100 procent dedikerede til at arbejde netop med 10. klasse.
”Det er noget særligt at arbejde på 10. klasse. Lærerne skal have nogle stærke relationskompetencer, for vi arbejder rigtig meget med relationer til eleverne. Samtidig arbejder vi meget differentieret, fordi elevgruppen er meget varieret,” fortæller Charlotte Løkke. 


Fokus på mål
Elevgruppen er en mangfoldig gruppe. Med det tilfælles, at de har brug for et ekstra år til at blive klar til en ungdomsuddannelse.
”Der er mange grunde til, at eleverne vælger 10. klasse her hos os. Det handler meget om modenhed, om at finde troen på sig selv og finde den rette vej. Nogle er i tvivl om, hvilken uddannelse de skal vælge. Nogle har brug for at løfte et eller flere fag, andre synes presset er for stort. Andre er lidt skoletrætte – og kan her få nye fag, nye lærere og nye kammerater,” forklarer hun.
Fokus er at flytte den enkelte elev – socialt, fagligt og personligt.
”Vi arbejder meget med, at eleverne sætter mål og lærer at tage ansvar for egen læring og for deres liv,” siger Charlotte Løkke.
Målene er blandt andet i fokus, når elevernes kontaktgrupper med 8-10 elever mødes hver morgen i 25 minutter.
”Her bliver der fulgt op på trivsel, fravær, feedback, evaluering og elevernes mål,” forklarer hun.

Fire linjer  
Eleverne har en blanding af de obligatoriske fag; dansk, engelsk og matematik, valgfag, fokusfag og studieretningsfag. På 10. klassecenteret i Svendborg tilbyder man nemlig fire studieretninger – eller linjer til eleverne. De fire linjer er ”Kompas i dit liv”, ”Verden – magt -   ansvar”, ”Kunst, udtryk & kreativitet” og ”Kloden, mennesket & teknik”.

Den første med fokus på sport, sundhed og den åbne skole - i tæt samarbejde med sportsklubber og FOOD. Den anden – en samfundsfagslinje i samarbejde med STX. Den tredje en krea-linje i samarbejde med erhvervsskolerne og fokus på blandt andet bæredygtighed. Den sidste – en science-linje, hvor der samarbejdes med HTX om blandt andet et diabetesprojekt og et robotprojekt.  
”Tidligere har vi haft en 5. linje med innovation, men i år har vi ændret det, så alle linjer har innovation,” forklarer Charlotte Løkke.
Hver fredag er der studieretningsdag, og erhvervsklassen er tillige ude på forskellige erhvervsskoler hver onsdag.
Valgfagene tæller tysk og fysik. Eleverne kan vælge begge eller ingen, men fravælger de begge, er det tvungent at vælge ”Træning og faglig fordybelse”, hvor de i to timer om ugen fordyber sig i et af de obligatoriske fag.
Yderligere valgfag går under navnet ”fokusfag”, og her kan eleverne vælge mellem et hav af forskellige fag som psykologi, sport i hallen, førstehjælp, historie, madkundskab, håndværk & design, musik, sløjd mv.
Fokusfagene udbydes i fire perioder med ét valgfag i omkring otte uger ad gangen.
”Her får vi virkelig brugt uudnyttede kompetencer, for lærernes interesser og kompetencer bliver omsat til valgfag,” fortæller Charlotte Løkke.

Overraskelsesdage
Ture ud af huset og forskellige rejser er også en del af programmet. I uge 41 var der studieretningstur for alle til København i fire dage.

”Vi har også en udenlands rejse, hvor det er vigtigt, at alle kan være med økonomisk, så i år har vi valgt en kultur/adventure-tur til Harzen. Her er fællesskabet i højsædet, og alle lærere og klasser er med.”
Ledelsen på Nymarkskolen har lavet en aftale med Vester Skerninge busserne, så hver klasse får to gratis ture med bus. Charlotte Løkke nævner en tur til museet Louisiana i Humlebæk som en mulig bustur. 
Yderligere arbejdes der meget med overraskelsesdage, hvor eleverne først om morgenen, når de møder ind, får at vide, at de skal på tur. I biografen, ud på andre skoler, i svømmehallen, til teambuilding, i teatret eller alt muligt andet. 
”Det er alt sammen nogle ting, som styrker fællesskabet, bringer eleverne tættere på hinanden – og som ikke er fag-faglige ting.”
”Vi gør rigtig meget ligesom efterskoler. Vi holder pigeaftener, drengeaftener, holder en årlig fest med eleverne. Alt sammen frivillige tilbud,” siger Charlotte Løkke.

Selvstændigt tilbud
Hun mener, at 10. klasse både giver venner for livet, afklaring, modner og danner til livet. Den giver også et fagligt løft, så de elever, der ikke blev erklæret uddannelsesparate i 9. klasse, kan blive det i 10. klasse.
”Sidste år startede vi med 67 ikke-uddannelsesparate. Vi sluttede med otte.”
Endnu en god grund til at beholde et 10. klassestilbud, mener hun.
”Jeg ser meget gerne, at man beholder 10. klasse som et selvstændigt tilbud. Og fortsat med retten til det frie valg. Hvis du låser 10. klasse til et videre forløb på erhvervsskolerne, skubber du nogle væk. Nogle som har brug for at blive afklaret og få hjælp til deres videre liv,” mener Charlotte Løkke.
Hun er helt enig i, at der skal arbejdes på, at flere elever vælger erhvervsuddannelserne. ”Vi vil meget gerne øge samarbejdet med ungdomsuddannelserne, men vi synes, det er vigtigt, at vi samarbejder med alle ungdomsuddannelserne for at holde alle døre åbne for vore elever, der selv skal have mulighed for at vælge, hvad der passer til dem.”
”Vi vil også meget gerne have flere samarbejdsaftaler med virksomheder og dermed være med til at åbne flere elevers øjne for kvaliteterne i alle uddannelser.”

 

Emner

Målgruppe