Ny konsulent ansat i kredsen

Nuværende kredsstyrelsesmedlem og lærer på 10. klassecenteret i Svendborg, Thomas Bjørn Henriksen, løb med jobbet som konsulent i Øhavets Lærerkreds. Han starter på kredskontoret den 1. december.
Thomas Lille

Fra årsskiftet vil medlemmerne hos Øhavets Lærerkreds møde en ny konsulent, når de har spørgsmål eller brug for hjælp i forhold til sygdom, pension, barsel, orlov, fyringer eller alt muligt andet. Med udgangen af december går konsulent gennem mange år; Svend Aage Janum nemlig på pension, og nyansatte Thomas Bjørn Henriksen tager over.
De fleste vil kende den 45-årige Thomas Bjørn Henriksen som medlem af kredsstyrelsen, hvor han har siddet siden begyndelsen af 2016.
Med Thomas Bjørn Henriksen får medlemmerne en konsulent med stor viden og erfaring inden for skoleverdenen. Han er uddannet lærer fra KDAS – Københavns Dag- og Aftenseminarium i Skovlunde i 1998. Med matematik og historie som linjefag.
Fra 1998 til 2008 var han ansat på Køllegårdsskolen, siden Hammergårdsskolen og i dag Kildegårdskolen i Herlev, hvor han førte to klasser op – dels fra 1.–9. klasse og dels fra 1.-7. klasse.

Siden 2010 har Thomas Bjørn Henriksen arbejdet med 10. klasser i Svendborg. De første år på Vestre Skole, og siden strukturændringen på 10. klassecenteret under Nymarkskolen. 

”Jeg har virkelig været glad for 10. klasse, fordi der her er mulighed for en anden alvor, en anden samtale med eleverne. Det er skiftetid for mange elever, nogle rykker sig markant, de tager nogle valg, og der er mulighed for at gøre en stor forskel,” mener Thomas Bjørn Henriksen.

Søger indflydelse
Ud over det menige arbejde som lærer har Thomas Bjørn Henriksen også mange års erfaring med forskellige tillidshverv.
På Hammergårdsskolen sad han i forskellige perioder både som medlem af forretningsudvalget, medlem af pædagogisk udvalg, mødeleder for lærerrådet og derfor medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Tillige var han i tre år afdelingsformand for 2. afdeling på skolen, der husede mellemtrinnet.
Siden 2013 har han været tillidsrepræsentant på Nymarkskolen, han har været medarbejderrepræsentant i skolens bestyrelse og været medlem af skolens koordinationsvalg. I skoleåret 2016-2017 var Thomas Bjørn Henriksen tillige fællestillidsrepræsentant i Svendborg Kommune.
”Jeg har aldrig været bange for at åbne munden, og jeg har altid meldt mig på banen alle steder. Fordi fagpolitik er spændende, og det er sjovt og interessant at have indflydelse og kæmpe for bedre forhold,” fortæller Thomas Bjørn Henriksen.
Efteruddannelse er det også blevet til. Thomas Bjørn Henriksen har både en diplomuddannelse i almen pædagogik og en master i offentlig administration.

Fra Albertslund
På den private front er Thomas Bjørn Henriksen gift med praktiserende læge Mette Bjørn Henriksen, far til tre drenge på 7, 11 og 14 år og bosiddende i Svendborg.
Oprindeligt kommer Thomas Bjørn Henriksen fra Albertslund, men efter et års ophold i Norge i 2009 valgte familien at flytte til hustruens fødeby Svendborg.  
I fritiden spiller Thomas Bjørn Henriksen badminton, cykler og er hjælpetræner for en af sønnernes baskethold.

Sved på panden
Thomas Bjørn Henriksen begynder allerede i jobbet den 1. december, så der er mulighed for overlap mellem de to konsulenter.
For Thomas Bjørn Henriksen er det store sko at skulle fylde ud, når han tager over efter Svend Aage Janum.
”Svend Aage er jo nærmest en institution i lærerkredse i det sydfynske, så det kan godt give lidt sved på panden. Men én skal jo tage over, og med mit kendskab til skoleverdenen og interesse for fagpolitik tænker jeg, at jeg kan blive rigtig god til jobbet. Der er lige en del regler, jeg skal have læst op på, men jeg vil gøre mit bedste,” slutter Thomas Bjørn Henriksen.
Med ansættelsen som konsulent træder Thomas Bjørn Henriksen ud af kredsstyrelsen.

Emner

Målgruppe