På Stokkebækskolen bliver alle hørt

Alle medarbejdere er med i processen om besparelser og ny struktur på Stokkebækskolen. Inddragelsen giver ro i personalegruppen og styrker både skolelederen og opbakningen til det endelige resultat.
Stokkebaekskolen (1)

Hvordan griber man det egentlig an, når man som skole får et opdrag om at skulle reducere antal klasser fra 27 til 21 og i øvrigt forholde sig til foreslåede ændringer på klassekvotienter, tildelingsmodeller og skoledistrikter.
På Stokkebækskolen er skoleleder Astrid Birkbak og forhandlings-tillidsrepræsentant Knud-Erik Nogel Eriksen helt enige om vejen. Man involverer alle medarbejdere i processen, så den bliver så åben, inddragende og grundig som muligt.
”Nogle gange taler man om medarbejdere og ledelse som modsætninger på en arbejdsplads, men vi er ikke modsætninger. Som leder føler jeg mig styrket ved et godt samarbejde, og her på skolen har vi et fantastisk samarbejdsmiljø, som vi selvfølgelig skal bruge i sådan en proces,” mener Astrid Birkbak.
”Samtidig handler vores måde at gribe processen an på om menneskesyn og ledelsessyn og om en erkendelse af, at det er ikke mig som skoleleder, der kan gøre det her alene. Det drejer sig om at få alle ressourcer i spil – i og omkring skolen,” siger Astrid Birkbak.
Tillidsrepræsentant Knud-Erik Nogel Eriksen bakker op:
”På Stokkebækskolen har vi længe haft gode takter i forhold til samarbejde og tillid, og i så svær en proces som denne er det vigtigt at være både inddragende og så åbne som muligt. Ellers kan der meget hurtigt danne sig rygter. Folk bliver urolige, frustrerede og søger måske væk. Så jo mere åbent, jo bedre. For det giver ro.”

Nem adgang til bilag
Med den indgangsvinkel sprang de da også hurtigt til handling, efter skolen den 9. august fik en mail fra skolechef Nanna Lohman om, at nu var besparelserne på vej. 
Allerede den 13. august var der indkaldt til MED-møde med den første orientering, hvor alle var enige om så stor åbenhed som muligt.
”Selvom så store besparelser kun kan ske ved personalereduktion, og der er tale om nogle meget svære overvejelser, så skal medarbejderne stadig inddrages, så de ved, hvad der foregår, og de kan spille med i processen,” mener Knud-Erik Nogel Eriksen.
Efter MED-mødet blev alt høringsmateriale fra forvaltningen samlet i en pdf-fil på intra. Så samtlige medarbejdere på Stokkebækskolen dermed fik nem adgang til alle bilag omkring oplægget om ”Fagligt og bæredygtige skoler”. Et oplæg, som fra den 10. september til den 12. oktober var i høring hos skolebestyrelser, skolernes MED-udvalg og de faglige organisationer.
Et oplæg, der skal være med til at tage hånd om en besparelsesramme i kommunens budget 2019 på skoleområdet på 1,875 millioner kroner i 2019 stigende til 4,5 millioner kroner i 2020 og frem. Men også en ufinansieret, årlig garantideling til skolerne fra 1. august 2019 og frem på 5,1 millioner kroner for skoleåret 2019/2020 - stigende til 12,2 millioner kroner for skoleåret 2024/2025 – ud fra den aktuelle elevtalsprognose.
Og et oplæg, som blandt andet lægger op til, at antallet af klasser på Stokkebækskolens tre matrikler skal reduceres fra 27 til 21 klasser.
Ligesom alle høringsdokumenter blev lagt på intra, har mødereferater og andre bilag om processen også været tilgængelige for medarbejderne.

Uvurderlig sparring
Efter MED-mødet den 13. august var der bestyrelsesmøde, hvor både Knud-Erik Nogel Eriksen og tillidsrepræsentanten fra Gudme-afdelingen sidder med. Den 13. september holdes endnu et MED-møde.
Der blev lavet en mødeplan, givet sparring på den mest optimale tidsplan for forløbet, og det blev besluttet, at alle medarbejdere skal deltage i høringsprocessen og i et arbejde med at lave nogle kriterier for en god skole.
”I sidste ende er det skolens bestyrelse, der beslutter, hvordan den endelige struktur skal se ud på Stokkebækskolen, men på MED-udvalget besluttede vi, at alle medarbejdere skulle inddrages i processen – både om høringssvaret til forvaltningen, men også i en proces, hvor vi som skole forholder os til, hvordan vi mener, vi kan skabe den bedste skole – ud fra de muligheder vi har,” fortæller Knud-Erik Nogel Eriksen.
”Nogle kriterier for en god skole ud fra både et økonomisk perspektiv, et pædagogisk perspektiv og et forældreperspektiv,” fortsætter han.
Astrid Birkbak har stor ros til både medarbejdere og skolens MED-udvalg.
”MED-udvalget er en del af ledelsens strategiske rum. Det er altid bedre med flere øjne, og den sparring de giver mig blandt andet på, hvordan vi tilrettelægger hele det her forløb, er uvurderlig,” siger Astrid Birkbak.
Alle spiller med
Efterfølgende er der holdt stormøde for alle skolens ansatte, hvor man på tværs af faggrupper og afdelinger blev inddelt i seks grupper, diskuterede og gav indspark til såvel høringssvar som kriterierne for en god skole. Ledelsen deltog ikke i gruppearbejdet, da det var tænkt som en medarbejderhøring.
Der blev oprettet et google-drev-dokument, hvor alle kunne skrive ind i, og efterfølgende har Astrid Birkbak så sammenskrevet kriterierne og høringssvaret. Begge dele er blevet godkendt af MED-udvalget, inden det blev afleveret dels til bestyrelsen dels til forvaltningen. Begge er imponerede over, så positivt medarbejderne er gået ind i arbejdet.

”Den her øvelse vil betyde en reduktion af lærere, men alligevel spiller alle med og arbejder på, at resultatet bliver så godt som muligt. Og der har ikke været bedemandsstemning eller talt om fyringer,” fortæller Knud-Erik Nogel Eriksen.

En samlet skole

Høringssvaret fra personalet anbefaler én ny samlet skole på en matrikel, men både den endelige fremtid for Stokkebækskolen og hvilke modeller, der skal arbejdes videre med, besluttes af skolens bestyrelse.

Når beslutningen er taget, venter et stort arbejde med, hvilke medarbejdere, der skal blive, og hvem der skal siges farvel til. Hele den proces er MED-udvalget også inde over, og for eksempel er det besluttet, at der skal arbejdes ud fra et helhedssyn i forhold til skolens behov.

Så hvis der fjernes en 1. klasse ud af tre klasser, er det ikke lig med, at der nødvendigvis fyres medarbejdere på 1. årgang.

Som en del af den vedtagne tidsplan er det også besluttet, at alle medarbejdere indkaldes til en MUS-samtale lige efter jul, hvor beslutningen om den fremtidige struktur er taget. En MUS-samtale med fokus på, hvor de enkelte medarbejdere kan se sig selv som en del af den fremtidige skole.

”Fokus er at processen skal være så kort som muligt. For lang tids uvished er værre end en dårlig besked,” mener de begge.
Den nye struktur for Stokkebækskolen skal gælde fra næste skoleår.

 

Emner

Målgruppe