Stor succes med 10. kl. på Ærø

Med udsigten til at skulle flytte tidligt hjemmefra, hvis man starter på ungdomsuddannelse efter 9. klasse, vælger mange folkeskoleelever på Ærø 10. klasse. Omkring 60 procent vælger Marstal Skole, der prioriterer deres 10. klassetilbud højt.
Aeroe Hanne Kristiansen (1)

Ansvarlighed. Dannelse. Modenhed. Motivation. Fagligt løft. Social rummelighed. En ny start. Faglige udfordringer.
Listen er lang, når man spørger Hanne Kristiansen, 10. klasselærer på Marstal Skole, hvad 10. klasse giver til eleverne.
Med 18 års erfaring med 10. klasse på Ærø i bagagen er hun ikke i tvivl. Landspolitikerne skal holde fingrene langt væk fra 10. klasse. Den skal hverken afskaffes eller lægges ind under erhvervsskolerne, hvis man spørger hende.
”10. klasse har en meget stor værdi for eleverne, og hvis politikerne vælger at fjerne den, handler det om kroner og ører og om at få de unge mennesker hurtigt igennem, men jeg tror ikke på det. Mange unge er så stressede i dag. Giv dem nu bare tid, og min erfaring viser, at 10. klasse er et fantastisk år, hvor rigtig mange bliver afklaret og bliver klar til at komme videre i deres liv,” siger Hanne Kristiansen.
Det politiske ønske om at lægge 10. klasse ind under erhvervsskolerne er hun heller ikke tilhænger af.
”Den proces vi har med eleverne i 10. klasse, hvor vi hele tiden firer i forhold til at holde dem i hånden som voksne, lærer dem at tage ansvar over det at lære, få lavet deres ting, deres liv – det kan erhvervsskolerne ikke løfte.”

”Samtidig vil et stort erhvervsfokus på 10. klasse få mange unge til at gå direkte på ungdomsuddannelserne efter 9. klasse og dermed blive presset ud i noget, før de har lært at stå på egne ben” mener hun.


Højt fagligt niveau
Netop det med at stå på egne ben har en helt særlig betydning på Ærø.   For på Ærø er de unge tvunget til at flytte hjemmefra i en meget ung alder, hvis de skal på ungdomsuddannelse allerede efter 9. klasse.
Et faktum, der er en af hovedårsagerne til, at omkring 90 procent af eleverne i 9. klasse på Marstal Skole vælger 10. klasse. Omkring 60 procent vælger at fortsætte i 10. klasse på Marstal Skole, resten vælger 10. klasse på efterskole.
”Den geografiske beliggenhed stiller 10. klasse på Ærø i en helt særlig situation, og det er en af grundene til, at vi adskiller os i forhold til mange andre kommunale 10. klassestilbud. Vi har mange elever, som egentlig er klar til ungdomsuddannelse, men som alligevel vælger et ekstra år, så de ikke skal flytte hjemmefra” fortæller Hanne Kristiansen.
”Derfor kører vi også med et forholdsvist højt, fagligt niveau. Vi rummer alle, men da vi også skal motivere og udfordre dem, som er klar til en ungdomsuddannelse, er vores undervisning på et niveau mellem folkeskolen og gymnasier. Med en tolærerordning er det muligt at differentiere, så alle får et fagligt udbytte”.
Skolen har kun ganske få elever, som ikke er erklæret uddannelsesparate efter 9. klasse.

28 elever
I dette skoleår har Marstal Skole 28 elever i 10. klasse. For 4 år siden var der 54 elever. Men det var også ud fra et elevgrundlag på 4 spor med 9. klasse i Ærøs folkeskoler. I dag er der kun 2 spor.

Trods faldende børne-/ungetal har Marstal Skole alligevel valgt at investere i deres 10. klassestilbud.
”Skolens ledelse prioriterer et 10. klassestilbud, der kan matche noget af det, efterskolerne tilbyder,” fortæller Hanne Kristiansen.
Så der er tilført ekstra ressourcer til blandt andet dobbeltlærerordning i dansk, engelsk og matematik. Til ture ud af huset og til en række tilbudsfag – kun til 10. klasse.
”Vi kører ikke linjer, for med kun én 10. klasse har vi ikke ressourcer til linjer. Det kunne vi med to klasser.” 

Struktur og løsrivelse

10. klassetilbuddet på Marstal Skole er opbygget med 28 uger med almindelig undervisning, masser af brobygning, praktik og 6 temauger. 3 af ugerne er turuger; 1 uge til Berlin, en 3-dages kulturuge til Aarhus og en 3-dages teambuildingtur til Bittenhus ved Trente Mølle. De øvrige uger kan variere, men i år er det en naturvidenskabelig uge – blandt andet med besøg på Danfoss Universe, en flytte-hjemmefra-uge og en uge, hvor eleverne skriver OSO-opgave.
I alt er 9 lærere tilknyttet 10. klasse, men de er 6 lærere i 10. klasseteamet. Et team, der holder til sammen med eleverne i en separat bygning væk fra hovedskolen.
”Det giver noget særligt, at 10. klasse og os som 10. klasseteam er samlet et andet sted. For eleverne bliver det muligt at løsrive sig fra gamle roller og mønstre. Og det giver meget på den sociale front, fordi der i endnu højere grad kommer fokus på, at vi skal rumme hinanden på kryds og tværs,” mener Hanne Kristiansen.
Ud over de tre obligatoriske fag; dansk, engelsk og matematik kan eleverne vælge tysk og fysik. Tilbudsfagene er blandt andet samfundsfag, naturfag og idræt, og derudover kan 10. klasserne også vælge af valgfagspakken for 7.- 9. klasse.
”Ikke alle 10. klasseelever gør dog brug af den mulighed, for det er ikke så attraktivt for dem at være sammen med de yngre klasser. Så det er meget vigtigt, at vi har de særlige tilbudsfag for 10. klasseeleverne.”


Vigtig dannelse

For Hanne Kristiansen er dannelse det allervigtigste ord, når det gælder 10. klasse.
”Eleverne vokser meget mere end et år på det ene år. Hvor de i 9. klasse var usikre, måske stressede, bliver de klar til at komme videre i deres liv. Vi danner og ruster dem til livet. Så det vil være helt galt, hvis 10. klasse bliver fjernet.”
I stedet for at lave nye 10. klassetilbud mener Hanne Kristiansen, at der ville være meget mere ræson i at bruge ressourcer på at lave nogle ordentlige 10. klassetilbud alle steder.

 

Emner

Målgruppe