Datoer for TR-møder

TR-møder er fælles for alle TR'er, mens Mini-TR-møder er tiltænkt et mindre antal skoler og tager udgangspunkt i de deltagende skolers problemstillinger. Det betyder, at møderne helt eller delvist vil være ”arbejdende” møder. 

Der udsendes en dagsorden forud for hvert møde. Evt. emner til drøftelse sendes til kredsen senest 1 uge før mødet.

AMR er velkommen til at deltage i mini-TR-møderne i det omfang, det er muligt at få fri til det.

 

 Dato 

 Aktivitet

Sted 

 

Tidspunkt 

2019        
21/1

Fælles TR-møde

Kredskontoret   13.30-16
         
28/1

Mini-TR-møde

Nordskolen, Ørstedskolen, Humble Skole

     
         
4/2

Mini-TR-møde

Marstal Skole, Rantzausminde Skole, Vestre Skole

og 

PPR, UU, CSV, Svendborg Heldagsskole

     
         
11/3

Mini-TR-møde

Nymarkskolen, Issø-Skolen (Stenstrup), Thurø skole, Ørkildskolen

Kredskontoret   13.30-16
         
25/3

Fælles TR-møde 

Kredskontoret   13.30-16
         
29/4

TR-kursusdag

Svendborg Erhvervsskole   8.30-16.00
         
20/5

TR/AMR-møde

Kredskontoret   13.30-16
         
27/5

Mini-TR-møde

Vestermarkskolen, Stokkebækskolen, Skårup Skole

og

Tved Skole, Tåsingeskolen, Byhaveskolen

Kredskontoret   13.30-16
         
3/6

TR-møde

 

TR/TR-Sup/AMR sommerfrokost

   

13.30-15

15.00-20