Datoer for TR-møder

TR-møder er fælles for alle TR'er, mens Mini-TR-møder er tiltænkt et mindre antal skoler og tager udgangspunkt i de deltagende skolers problemstillinger. Det betyder, at møderne helt eller delvist vil være ”arbejdende” møder. 

Der udsendes en dagsorden forud for hvert møde. Evt. emner til drøftelse sendes til kredsen senest 1 uge før mødet.

AMR er velkommen til at deltage i mini-TR-møderne i det omfang, det er muligt at få fri til det.

 

 Dato 

 Aktivitet

Sted 

 

Tidspunkt 

2020        
13/1

TR-møde

 Kredskontoret   13.30-16.00
3/2

Mini-TR-møde

Ørsted, Rantzausminde, Nymark, 10.kl.center, Sundhøj

Kredskontoret   13.30-16.00 
3/2

Mini-TR-møde

Vestermark, Stenstrup, Gudme, Marstal

Stokkebækskolen afd. Gudme   13.30-16.00
3/2

Mini-TR-møde

Kirkeby, Hesselager, Gudbjerg, Ørkild Øst og Byen, Vestre

Kredskontoret   13.30-16.00 
3/2

Mini-TR-møde

Thurø, Nordskolen, Lundby, Tved, Humble

Thurø Skole   13.30-16.00 
3/2

Mini-TR-møde

Center, Byhave, Skårup, CSV Fri Fagskole, Heldagsskolen, PPR, UU

Sydfyns Fri Fagskole   13.30-16.00 
17/2 TR/AMR-møde Tåsinge Centerafdeling   13.30-16.00
23/3 TR-møde Kredskontoret   13.30-16.00
11/5 TR-møde Kredskontoret   13.30-16.00
8/6

TR-møde + sommerfrokost 

Kredskontoret + ?   13.30-16.00 og 16.00-20.00