TR Grønspættebogen

Ærø

Folketinget har vedtaget Lov 409 der fastsætter regler for lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid.

Læs mere om disse regler i 'Grønspættebogen' på DLF's hjemmeside på dette link

Teksten er forsynet med supplerende oplysninger hvor der er særlige forhold der gør sig gældende på Ærø.