TR TR-assistancen

Lægeerklæringer

En arbejdsgiver har mulighed for at bede om en lægeerklæring i tilfælde af lønmodtagers sygdom.

Kontakt kredskontoret for yderligere oplysninger tlf. 6221 0162.