TR TR-assistancen

Udbetaling af den 6. ferieuge

Stm. 10.04.08


Lærere der har valgt at 6. ferieuge (tidligere benævnt feriefridagene) udbetalt, skal have deres penge umiddelbart efter ferieårets afslutning. Ferieåret slutter d. 30/4 hvorfor udbetalingen gerne skulle være på lønsedlen  i slutningen af maj. Bemærk at dette intet har med den særlige feriegodtgørelse at gøre. Særlig feriegodtgørelse udbetales med lønudbetalingen i slutningen af april. Den udgør 1,7 % af det foregående års ferieberettigede løn hvis man var ansat hos samme arbejdsgiver.