Kreds 86 og DLF Fra min otiumstol

En introduktion

Klædt på til fremtiden

Anledningen til at begynde at skrive fra min otiumstol nu er ret aktuel: Jeg er lige blevet klædt på til fremtiden af Social- og sundhedsudvalget i Svendborg Kommune. Udvalget havde inviteret alle borgere i kommunen der i 2. halvår af 2016 fyldte 65 år til en temaeftermiddag – Klæd dig på til fremtiden. Her blev der sat fokus på de muligheder der er i kommunen for et aktivt seniorliv. Frivillighed var et af områderne, og så var det jo meget nærliggende at begynde med lidt frivilligt arbejde for lærerkredsen.

Faste ståsteder
Der er bestemt mange gode tilbud til de ældre i Svendborg, ikke bare stillet gratis til rådighed. Deltagerbetaling er en del af det, men kommunen yder tilskud til drift m.m. Udvalgsformand Hanne Ringgaard bød velkommen, og i sin velkomsttale anbefalede hun at læse Svend Brinkmanns to bøger Stå fast og Ståsteder som et korrektiv til tidens ledelses(mis)brug af positiv psykologi. Det er ikke klogt eller frugtbart at forlange af medarbejderne at de skal gøre overdreven brug af ja-hatten. Det var vist ikke lige det hun sagde, men snarere hvad jeg tænkte da hun nævnte de to bøger.

Det er aldrig for sent
Den tidligere Svendborgjournalist Peter Faber sluttede eftermiddagen af med et lille foredrag om at sige farvel til arbejdslivet og goddag til friheden. Pludselig står man med 1672 ekstra timer og i tilgift opgaven med at holde den årlige MUS-samtale med sig selv alene. Han var selv godt garderet. Først tre år som efterlønner, så et par år som pensionist, så nu anså han sig selv som fuldbefaren med godt mod på pensionistlivet, for som han sagde, så var det aldrig for sent at give op. Faren for en forøgelse af morgenkåbedage eksploderer, for en mand der ikke har travlt, kommer hurtigt ingen steder.

Aftalekarakteristik
Som det kan høres, samler Peter Faber på gode ord og vendinger. Han citerede også Villy Sørensen for at have sagt: Det er godt at du har fået det bedre, men det var da bedre hvis du havde fået det godt. De ord passer vist meget godt på den aftale Lærerkredsen lavede med Svendborg Kommune om lærernes arbejdstid før sommerferien.

Daglig test
Faber var ikke meget for den omsiggribende mani med test, men ikke desto mindre havde han selv udarbejdet DFF-testen: De Fem Flueben. En udmærket test der både kan bruges af seniorer og aktive lærere:

Har du i dag fået
__ noget motion?
__trænet dit intellekt? (Pas på med for mange ligegyldige TV-udsendelser.)
__skabt glæde (Må også gælde ledere og politikere – min tilføjelse.)
__vedligeholdt dit netværk?
__forkælet dig selv? (Her har seniorerne det nok nemmest.)

Rigeligt med emner
Hvor tit kommer indlæggene så? To eller tre gange om måneden, tænker jeg. Der er emner nok at tage fat på, fx demokrati – ofte kaldt den mindst dårlige styreform. Grunden til at man ikke kalder demokrati for den bedste styreform, er blevet åbenlys på det sidste når vi ser på for hvem det har været muligt at blive valgt til præsident.

Grundtvig forudså det måske. Han var ikke i sin tid overbevist demokrat, men når det endelig skulle være, fandt han det nødvendigt at oplyse og danne den almindelige befolkning. Dannelse i bred betydning er nødvendig. Før havde man oplyst enevælde. Nu må vi hele tiden arbejde for oplyst demokrati. Det kan jeg såmænd overbevise mig selv om ved at kaste et blik i dagens udgave af Kristeligt Dagblad (2/2 2017).

Her skriver Thomas Aastrup Rømer (lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Univesitet) at den grundtvigske tradition er stærkt truet på landets professionshøjskoler. Bl.a. går det ud over Brian Degn Mårtensson fra UC-Sjælland. Han vil være kendt af de af kredsens lærere der deltog i et af de sidste Åbent Medlemskurser Lærerkredsen har afholdt. Han er, som Aastrup udtrykker det, en fremtrædende kritiker af læringsrevolutionen. Mårtensson har fået et ph.d. stipendium. Han skal forske i Grundtvigs pædagogik og skolesyn, men imod sædvane vil UC-Sjælland ikke indgå en samarbejdsaftale. Aastrup kalder det en de facto afskedigelse, og afslutter sin artikel: Inkompetencen råber og skriger. Professionshøjskolerne er gået til kamp imod skolens formål.

Grundtvig nævnes ofte sammen med H.C. Andersen og Søren Kierkegaard som nogle af de fyrtårne der har gjort Danmark kendt ude i verden. I forbifarten kan jeg så nævne at Kristeligt Dagblad i samme udgave skriver at der ”… efter den seneste fyringsrunde på Københavns Universitet nu kun er halvanden fastansat medarbejder tilbage på Søren Kierkegaard Forskningscenteret.”

Der er sikkert også stof nok til en klumme om Helle Thorning-Schmidts fortalelse. Politiken bragte for lidt over en måned side et interview hvor hun sagde: Da vi planlagde lockouten (- den med lærerne i 2013). Det mente hun ikke, sagde hun. Desværre eller heldigvis glemte Politiken at rette i teksten. Den historie kan godt tåle at blive fortalt igen.
Steen