Kreds 86 og DLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling mandag den 10. marts 2014 kl. 16:30. Sted: auditoriet på Svendborg Erhvervsskole, Skovsbovej 43 i Svendborg

Beslutningsreferat
Endelig dagsorden

  1. Valg af dirigent   Forslag: Jane Vagner Pedersen, formand for kreds 80
  2. Fastsættelse af forretningsorden Se side 2 i den skriftlige beretning
  3. Beretning     Beretning 2014
  4. Regnskab  Lærerkredsen   Særlig Fond
  5. Indkomne forslag Ændringsforslag til vedtægterne    (Teksten er rettet d. 3. marts) Ændringsforslaget synoptisk opstillet
  6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Se siderne 14,15 og 16 i den skriftlige beretning
  7. Valg jf. § 8 og 9 (Se kredsens vedtægter under menupunktet 'Kredsen' på forsiden)  Valgoplæg
  8. Evt.

Tilmelding til efterfølgende spisning gives til TR senest 3. marts
Valg af styrelse Da der denne gang er tale om en valg-generalforsamling, er hele styrelsen på valg. Der skal vælges én kredsformand der samtidig er kongresdelegeret. Desuden skal der vælges 5 kredsstyrelsesmedlemmer, heraf tre kongresdelegerede, og suppleanter for de delegerede. Læs nærmere i kredsens vedtægter. Følgende genopstiller: Lone (formand), Lars, Fie, Pia og Lone P.
Præsentation af kandidater De der ønsker at stille op til valget, kan få offentliggjort en præsentation af dem selv og et valgoplæg her på hjemmesiden - gerne med portrætbillede. Præsentationens/valgoplæggets omfang begrænses til ca. en halv A4-side. Redaktionen forbeholder sig ret til at bringe evt. billeder i en ensartet størrelse. Indsendelsesfrist for præsentationerne 7. mats. Sendes til spt@dlf.org