Kreds 86 og DLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2015

Ordinær Generalforsamling mandag den 9. marts 2015 kl. 19:15. Sted: auditoriet på Svendborg Erhvervsskole, Skovsbovej 43 i Svendborg

Referat fra generalforsamlingen

Dagsorden

  1. Valg af dirrigent  Forslag: Niels Munkholm Rasmussen
  2. Fastsættelse af forretningsorden   Se beretningen
  3. Beretning   Den skriftlige beretning
  4. Regnskaber    Lærerkredsen   Særlig Fond
  5. Indkomne forslag
  6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kredskontingent
    Se beretningen
  7. Evt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 24. februar.
Bemærk at vi starter generalforsamlingen senere på dagen end vi plejer. Det skyldes den øgede tilstedeværelsestid på skolerne der gør det svært for medlemmer fra Ærø at møde tidligere.

Pga. tidspunktet er den efterfølgende spisning også ændret til kaffe og kage.

Tilmelding til kaffe/te og kage i forlængelse af generalforsamlingen sker via tillidsrepræsentanterne eller direkte til kredskontoret senest den 27. februar.