Kreds 86 og DLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2016

Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17/3 2016 kl. 18.15-18.45. Der er afholdt ordinær generalforsamling (valggeneralforsamling) torsdag d. 17/3 2016 kl. 18.45. Begge på Ørkildskolen afd. Øst i Svendborg.

Til styrelsen blev valgt:
Formand:
Lone Clemmensen

Styrelsesmedlemmer:
Pia Ewe Jensen, Thomas Bjørn Henriksen, Thomas Lejre, Allan Østergaard Hansen, Hanne Nielsen og Fie Askjær

Suppleant til Styrelsen:
Morten Sommer

Referat Ekstraordinær generalforsamling 2016

Referat Ordinær generalforsamling 2016Generalforsamlingsmateriale
 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Ekstraordinær generalforsamling

- Valg af dirigent Forslag Niels Munkholm Rasmussen

- Fastsættelse af forretningsorden Forslag til forretningsorden

- Forslag til vedtægtsændringer Vedtægtsændringsforslag

- Eventuelt

Ordinær generalforsamling

- Valg af dirigent Forslag Niels Munkholm Rasmussen

- Fastsættelse af forretningsorden Forslag til forretningsorden

- Beretning Beretning 2015

- Regnskaber Øhavets Lærerkreds Særlig Fond

- Indkomne forslag: Frist for indsendelse af forslag

i) Forslag stillet af  medlem: Det pålægges kreds 086 ar arbejde for en mere aktivistisk politik i forhold til at restaurere lærernes arbejdsforhold. Desuden skal kredsen sikre langt bedre kommunikation mellem kreds og medlemmer.

- Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent Se beretningen.

- Valg, jf. § 8, 8a og 9 

   Valgoplæg Hanne Nielsen

   Valgoplæg Pia Ewe Jensen

   Valgoplæg Thomas B. Henriksen

   Valgoplæg Thomas Lejre

- Eventuelt