Kreds 86 og DLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling mandag d. 13. marts 2017 kl. 18.15-20.15 (med efterfølgende spisning) på Vestermarkskolen i Vester Skerninge og på Marstal Skole på Ærø.

Referat fra generalforsamlingen 

Indkaldelse

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling

- Valg af dirigent Forslag Niels Munkholm Rasmussen

- Fastsættelse af forretningsorden Forslag til forretningsorden

- Beretning Beretning 2016

- Regnskaber Øhavets Lærerkreds 2016  Særlig Fond 2016

- Indkomne forslag.

- Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

   Budget: Se beretning. Forslag til kontingent

- Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være kredskontoret i hænde senest den 3. marts 2017.

Beretning, budget, regnskab og forslag til kontingent vil kunne læses her på hjemmesiden senest d. 8 marts 2017

Efter generalforsamlingen inviterer Øhavets Lærerkreds til spisning. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til kredskontoret senest den 3. marts 2017 til 086@dlf.org

.