Kreds 86 og DLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling mandag d. 5. marts 2018 18.15-20.45 (med efterfølgende spisning) Sted: Fremtidsfabrikken II, Kvægtorvet, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg

Til styrelsen blev valgt:
Formand: 
Lone Clemmensen

Styrelsesmedlemmer: 
Pia Ewe Jensen (Kommunerepræsentant Svendborg), Thomas Bjørn Henriksen, Allan Østergaard Hansen, Nicki Nikolas Ioannou, Anne-Sophie Askjær (Kommunerepræsentant Ærø), Susanne Mortensen (Kommunerepræsentant Langeland).

1. suppleant til Styrelsen: Anne-Sophie Askjær

2. suppleant til Styrelsen: Morten Sommer

Kritiske revisorer: Michael Vigel Jensen, Steen Pilgaard Toft

Referat Generalforsamling 2018

Indkaldelse

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling

- Valg af dirigent Forslag Niels Munkholm Rasmussen

- Fastsættelse af forretningsorden Forslag til forretningsorden

- Beretning Beretning 2017

- Regnskaber Øhavets Lærerkreds 2017  Særlig Fond 2017

- Indkomne forslag.

- Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent - se Beretning 2017

- Valg jf. § 8 og 9

   Formandsvalg

   Valgoplæg Arne Ebsen            Valgoplæg Lone Clemmensen

   Valg af kredsstyrelsesmedlemmer

   Valgoplæg Pia Ewe Jensen       Valgoplæg Thomas B. Henriksen

   Valgoplæg Allan Østergaard Hansen

- Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være kredskontoret i hænde senest den 23. februar 2018.

Beretning, budget, regnskab og forslag til kontingent vil kunne læses her på hjemmesiden senest d. 28. februar 2018.

Efter generalforsamlingen inviterer Øhavets Lærerkreds til spisning. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til kredskontoret senest den 26. februar 2018 til 086@dlf.org

.