Kreds 86 og DLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling mandag d. 4. marts 2019 18.15-20.15 (med efterfølgende spisning) Sted: Fremtidsfabrikken II, Kvægtorvet, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg

Referat Generalforsamling 2019

Indkaldelse

Endelig dagsorden:

Ordinær generalforsamling

- Valg af dirigent Forslag Niels Munkholm Rasmussen

- Fastsættelse af forretningsorden Forslag til forretningsorden

- Beretning

- Regnskaber Øhavets Lærerkreds Særlig Fond

- Indkomne forslag.

- Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 

- Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være kredskontoret i hænde senest den 21. februar 2019.

Beretning, budget, regnskab og forslag til kontingent vil kunne læses her på hjemmesiden senest d. 27. februar 2019.

Efter generalforsamlingen inviterer Øhavets Lærerkreds til spisning. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til kredskontoret senest den 18. februar 2019 til din tillidsrepræsentant eller til 086@dlf.org