Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

700.000 kr. sparet til lærerløn

Under denne overskrift omtaler Fyns Amts Avis d. 16/4 2013 hvad de sparede lærerlønninger under lockouten skal bruges til.


I avisen udtaler styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds (og fællestillidsrepræsentant) Lars Krogh at han håber at politikerne beslutter at pengene skal bruges på skoleområdet.

"Her på øen har vi et skolevæsen hvor der allerede er skåret ind til benet. Derfor gælder det om at fastholde resurserne - bl.a. til efteruddannelse af lærerne. Vi befinder os i en tid hvor alle elever helst skal rummes i den almindelige undervisning, og hvor skoler skal lægges sammen, siger fællestillidsmanden."