Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Balloner møder kampsang

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 5/4 2013 en omtale af de ærøske læreres demonstration. Her udtaler styrelsesmedlem af Øhavets Lærerkreds (og fællestillidsrepræsentant) Lars Krogh følgende:


"Vi har lagt vægt på at gøre opmærksom på situationen, som vi synes er frustrerende. Vi føler vi er statister i et cirkus som KL og regeringen har sat op:"

"Vi lærere demonstrerer i hele landet for at vise vores utilfredshed med lockouten, og over  at der ikke har været nogen dialog (...) Vi holder fast i vores faglighed. Gode lærere kræver god forberedelse."

Desuden skriver avisen:
"På spørgsmålet fra Lars Krogh om de penge som kommunen sparer på lockouten, vil blive brugt på skoleområdet, glider de tre politikere (Bent Juul Sørensen, Karsten Landro og Jørgen Otto Jørgensen, red.) entydigt af."

Efter en afsluttende ballonopsendelse, udtaler Lars Krogh:
"Jeg synes det har været en god dag. Vi har markeret det vi gerne ville, og taget i betragtning af tidspunktet synes jeg der var et godt fremmøde."