Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Berlintur uden efterspil

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 6/5 2013 en artikel om en ærøsk 10. klasses tur under lockouten. Styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds Lars Krogh udtaler i artiklen:


"Hvis der er nogen der synes jeg har været lidt hurtigt ude (1), så må jeg leve med det. Nogle gange må man jo melde lidt skarpt ud."

"Jeg synes turen var kritisabel, for der var tale om at forældrene påtog sig konfliktramt arbejde."

(1) Ang. beskyldninger om at kommunen overtrådte momsreglerne.