Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Dobbeltbundet argumentation

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 14/4 2013 et læserbrev fra styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds Steen Pilgaard Toft


I Svendborg Byråd sidder der fem politikere der støtter lærerne i konflikten med KL. Resten har iflg. Fyns Amts Avis d. 12/4 ingen mening eller støttet KL. Det kan ved første øjekast forekomme naturligt at man støtter den forening man er medlem af – og kommunen er jo netop medlem af KL. Men ved lidt eftertanke og den viden der lidt efter lidt er kommet til offentlighedens kendskab, burde den støtte blive mere og mere betænkelig. Det burde jo efterhånden stå klart for enhver at det ikke er KL lærerne forhandler med. Der ligger en masterplan, som er forberedt på minister- og topembedsmandsplan som binder KL på hænder og fødder.

Til at begynde med kunne man måske have en vis forståelse for at nogle kunne tro at det bare var noget lærerne havde fundet på (spin eller konspirationsteorier), men det aftalte ikke-forhandlingsforløb kan ikke længere bortforklares. Man har grebet alvorligt ind i den danske model, og nu hævder man oven i købet fra regeringens side at man ikke vil gribe ind for at afslutte lockouten af hensyn til den danske model. Hvordan kan man lade politikerne slippe ad med en sådan dobbeltbundet argumentation, og hvordan kan man som kommunalpolitiker undlade at protestere over for dette?

Det er ikke fordi politikerne skal være enige i lærernes krav, men de burde være enige i at når der finder overenskomstforhandlinger sted, skal der skal være tale om reelle forhandlinger. Øhavets Lærerkreds har i samarbejde med Svendborg Kommune sat gang i et uddannelsesforløb i forhandling for TR og skoleledere med konsulent Søren Viemose. I sit undervisningsmateriale skriver han: ”Konstruktiv forhandling er en fremgangsmåde hvor parterne grundlæggende anerkender hinanden, hvor de skaber en fair og tilfredsstillende forhandlingsproces, og hvor resultatet i så høj grad som muligt tilgodeser begge parters interesser.” Det er ikke det vi er vidne til nu hvor KL har indledt en konflikt med DLF (Danmarks Lærerforening).

I avisen var følgende slutord faldet ud: "og dermed med lærerne, for lærerne er DLF."