Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Følelsesladet tilbagekomst

Undr denne overskrift skriver Fyns Amts Avis d. 30/4 2013 en artikel om lærernes tilbagevenden til Marstal Skole efter lockoutens afblæsning. Fie Askjær og Lars Krogh der begge er styrelsesmedlemmer i Øhavets Lærerkreds, udtaler sig til artiklen.


"Det er en meget mærkelig oplevelse at vende tilbage efter den seneste måneds lockout. Vi mangler helt konkrete svar på nogle af de udfordringer vi står over for. Det er fx skolesammenlægningen og afholdelse af prøver, siger lærerrepræsentant Lars Krogh. Han tilføjer at lærerne er tyndslidte efter lockouten. Der skal nok ikke så meget til, så bliver folk gale eller kede af det. Derfor er det vigtigt at vi får afklaret spørgsmålene om fagfordeling, skolesammenlægning og elevernes prøver hurtigt."

"Jeg synes det er utrolig rart at være tilbage her på skolen. Det har været anstrengende at skulle forholde sig til sit job på den måde som lockouten har gjort, siger Fie Askjær. Hun er spændt på om det gode forhold lærerne har fået til hinanden under lockouten, fortsætter. Der er jo ikke noget der kan samle folk som en fælles fjende, mener hun."