Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Fornuft ikke forstening

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 6/4 2013 et læserbrev fra styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds Steen Pilgaard Toft


Fyns Amts Avis har i flere ledere behandlet konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening hvor man forsøger at dele sol og vind lige. Har man kritiseret/rost den ene part, skal den anden part for balancens skyld have samme behandling. Lærerforeningen kritiseres for tilsyneladende ”at insistere på at fastholde en overenskomst, hvor deres arbejdstid er delt op i undervisningstid, forberedelsestid og andre tider” (Carsten Olsen 6/3). Desuden: ”Med lærerforeningens Anders Bondo Christensen i spidsen er det tydeligt, at Lærerforeningen egentlig ikke kæmper for hverken fornuft eller for den enkelte lærer, men i stedet for lærerforeningens egen position (Troels Mylenberg 10/3). Desuden bruges udtrykket ”en forstenet fagforening” (29/3). Måske det snarere er journalistens opfattelse der er en smule ’forstenet.’

Faste kasser er altid rare at have som erstatning for opdateret viden. DLF er en fagforening der både arbejder for at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår og at skabe så gode muligheder for den pædagogiske virksomhed som muligt. Lærerne vil hellere se deres virke som en profession frem for udelukkende at se sig selv som lønmodtagere. Arbejdstidsaftalen fra 2008, som KL nu vil afskaffe på trods af at KL for nylig har evalueret den positivt, og som 74 kommuner har været parate til at lade forsætte i næste skoleår, er netop en professionsaftale, og her er tiden ikke delt op i undervisning og forberedelse. Hver lektion udløser en fast tidsmængde til undervisningen og de dertil knyttede opgaver. Og disse opgaver er ganske mange hvis man går alle de krav igennem folkeskoleloven mm. stiller. Og herefter er læreren forpligtet til at løse opgaven, uanset om tiden passer eller ej og uanset tidspunktet.

Så jo, det er fornuft, og nej, det er ikke forstening. Det er fleksibilitet. I lederne var der også flere positive synspunkter, som jeg gerne ville kommentere. Det tillader pladsforholdene i et læserbrev desværre ikke, men det vender jeg gerne tilbage til.