Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Hvad får en lærer i løn?

Fyns Amts Avis bringer d. 8/3 2013 nedenstående reaktion på artiklen 'Lærerformand: Statistik er forkert' fra d. 6/3 2013


"Journalist Finn Eriksen bruger tallene fra Danmarks Statistik vedrørende en gennemsnitlig månedsløn så de passer i fremstillingen af lærerne som højtlønnede. Jeg bad ham ringe tilbage når mit møde var slut, alternativt kunne han kontakte Danmarks Lærerforening. Det valgte han så ikke at gøre.

De 38.063 kroner, som oplyset i Danmarks Statistik er sandsynligvis arbejdsgiverens gennemsnitlige udgift ved en ansat lærer. Det er under alle omstændigheder ikke det en lærer tjener.

Til orientering kan nævnes at lærerlønningerne i Svendborg Kommune er:

For en nyuddannet 27.751 kr./md., efter 4 år 29.486 kr., efter 8 år 31.590 kr. og efter 12 år 32.649 kr. Beløbene indeholder tillæg for funktionsløn og arbejdstidsbestemte tillæg. Uden disse tillæg ville månedslønnen være 2541 kr. lavere.

Svar på det spørgsmål du ikke fik stillet, men stillede i avisen:

Om det er rimeligt at den pænt lønnede lærerstand insisterer på selv at tilrettelægge arbejdstiden?

Vi tilrettelægger vores arbejdstid i et tæt samarbejde med skolelederen, andre lærere og pædagoger. Arbejdsopgaverne justeres løbende efter hvor der er størst behov for indsats. Desuden er lærere og ledelser yderst fleksible i forhold til arbejdstidens placering og tilrettelægger arbejdstiden så den bl.a. også tilgodeser forældrekontakt uden for deres arbejdstid.

Lone Clemmensen
Kredsformand, Øhavets Lærerkreds"