Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Ikke hensigten med mine udtalelser

Ugeavisen Øboen (Langeland) bringer på debatsiden d. 22/1 2013 nedenstående præcisering til artiklen: 'Lærerformand: Overvej at lukke skoler' i Øboen d. 15/1 2013.


Præciserende kommentar fra Lone Clemmensen, foramnd for Øhavets Lærerkreds:


"Ugeavisen Øboen bringer d. 15/1 2013 nogle udtalelser fra mig i en artikel med overskriften: ’Lærerformand: Overvej at lukke skoler.’ I den forbindelse vil jeg gerne præcisere følgende:

Det er rigtigt at jeg finder det dybt problematisk at Langeland Kommunes politikere sparer på kvaliteten i folkeskolen ved at fyre flere lærere end det faldende børnetal kan berettige.
Det er ligeledes rigtigt, at jeg talte med journalisten om de drøftelser der er og har været på Langeland om antallet af skoler. Dette skete i forbindelse med at jeg udtalte mig om den politiske beslutning der har ført til at man nu har en skole, Ørstedskolen, som pålægger kommunen en fast udgift i 30 år, og at den ledige kapacitet der er på skolen, er en økonomisk byrde som politikerne bliver nødt til at forholde sig til, da den ved stadigt faldende børnetal gør skolevæsnet dyrere. Spørgsmålet var om skolen kan udnyttes til at rumme alle elever på Langeland - det vidste jeg ikke om der på nuværende tidspunkt var kapacitet til, men måske ved et faldende børnetal på sigt. Skolens overskydende kapacitet kunne evt. også udnyttes til andre kommunale formål.

I forbindelse med samtalen om antal af skoler gjorde jeg journalisten opmærksom på, at det for lokaleområderne betyder meget at der er en skole, især når man ser på geografien på Langeland, også hvis man vil fastholde befolkningen.

Så det er rigtigt at jeg sagde at politikerne skulle overveje situationen meget nøje, men ikke at de skulle beslutte at lukke de to mindre skoler; det er op til dem. Men hvis de vil opretholde alle skolerne, må de også være parate til at stille de nødvendige resurser til rådighed. Pointen var at politikerne skulle overveje hvordan de kan være med til at sikre kvaliteten i folkeskolen også i årene fremover hvor udsigten til økonomisk overskud ikke lige er i udsigt.

I øjeblikket er deres løsning at presse lærerne til at løse flere opgaver inden for den samme tid, og samtidig håber de på at det ikke går ud over kvaliteten. Jeg er sikker på at lærerne gør alt hvad de kan for at løse opgaverne på skolerne, men der er også grænser for hvor meget man kan presse en medarbejdergruppe uden at det går udover arbejdsmiljøet.

Det skal bemærkes at jeg havde en udmærket drøftelse med journalisten, og jeg beklager at det i artiklen fremstår som om jeg anbefaler at lukke de to mindre skoler. Det var ikke hensigten med mine udtalelser."

Lone Clemmensens udtalelser i Øboen d. 15/1 2013 kan læses på undersiden til venstre: 'Lærerformand: Overvej at lukke skoler'.