Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Ingen lokalaftale til lærere

Under denne lidt misvisende (1) overskrift skriver Fyns Amts Avis d. 1/5 2013 en artikel om Byrådsmødet d. 30/4 i Svendborg hvor Enhedslisten havde fremsat et forslag om at tilkendegive vilje til at kommunen og Øhavets Lærerkreds indgik en aftale om lærernes arbejdstid i skoleåret 2014/15. Lone Clemmensen, formand for Øhavets Lærerkreds bidrager til artiklen.


”Det var en skuffet Lone Clemmensen, formand for Øhavets Lærerkreds, der sammen med masser af sine medlemmer var tilhører til tirsdagens byrådsmøde. (…) Det stiller lærerne som Kommunernes Landsforening har ønsket. Alt bliver bare hensigtserklæringer, sagde hun. (…) Lone Clemmensen mener at mulighederne for en lokalaftale nu er op til embedsmændene. Det kommer an på om kommunens direktion vejleder politikerne ordentligt. Politikerne skal bare give lov til at lave en lokalaftale, de skal ikke forhandle den, sagde hun.

(1) Misvisende fordi flere af politikerne argumenterede for at de ikke kunne stemme for at der blev lavet en aftale før de kendte resultatet af forhandlingerne om folkeskolereformen.