Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Lærer: Regler overtrådt omkring Berlin-tur

Fyns Amts Avis bringer d. 30/4 2013 en artikel om gennemførelsen af en ærøsk skoleklasses Berlintur under lockouten. I artiklen udtaler Lars Krogh, styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds og fællestillidsrepræsentant, sig.


”Lars Krogh der er fællestillidsmand for de lærere der var lockoutede, mener at kommunen har overtrådt blandt andet reglerne om den kommunale momsordning ved at give grønt lys til gennemførelsen af turen. Det var helt i orden at Kultur- og Socialudvalget besluttede at forældrene kunne få deres indbetalte penge tilbage, men jeg mener absolut ikke det var efter bogen at forældrene også fik de 50.000 kr. som kommunen havde bevilget til turen, siger Lars Krogh.”

Bemærkning: Man kan få den opfattelse ved at læse artiklen at hovedsagen for Lars Krogh er at kommunen måske har overtrådt nogle momsregler. Det egentlige problem som  Lars Krogh prøver at gøre opmærksom på, er om det er rimeligt at gennemføre en tur som burde være omfattet af konfliktramt arbejde.
Steen