Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Lærerformand: Overvej at lukke skoler

Under denne overskrift bringer Ugeavisen Øboen d. 15/1 2013 følgende udtalelser fra Lone Clemmensen.


Formanden for Øhavets Lærerkreds Lone Clemmensen, Svendborg, finder det dybt problematisk at så mange lærere på Langeland bliver fyret. Og hun foreslår at politikerne overvejer situationen meget nøje og i stedet beslutter at lukke de to mindre skoler – i Snøde og Humble.

- Ørstedskolen kan rumme alle de folkeskoleelever der er på Langeland, og resurserne vil blive udnyttet bedre der, siger hun.

- Skolevæsenet er dyrt organiseret som det er nu. De mindre skoler er forholdsvis dyre at drive. I stedet for at gøre noget ved den situation, sparer man på det hele.

- Desuden er der den ulempe ved de små skoler at man kan blive tvunget til at lægge klasser sammen. Det medfører at eleverne ikke får de udfordringer de har krav på, og det gør lærerne heller ikke, fortsætter Lone Clemmensen.

Lærerkredsens formand erkender at lavere elevtal medfører færre lærere.

Men desuden har politikerne jo valgt at gennemføre besparelser, blandt andet på grund af tidligere overforbrug, og man vil have at den enkelte lærer skal undervise mere. Kommunen nedlægger specialpladser og flytter elever ind i de 'almindelige' klasser uden at tilføre de nødvendige resurser. Det er en ekstra opgave man pålægger lærerne, sige Lone Clemmensen. Hun forudser at fyringer og besparelser vil gå ud over ekskursioner, lejrskoler, filmprojekter osv. Og det vil føre til at flere lærere bliver syge på grund af stress.

- Langeland Kommune kan vælge mellem bygninger og kvalitet i undervisningen, slutter hun.


En præciserende kommentar fra Lone Clemmensen i Øboen d. 22/1 2013 kan læses på undersiden til venstre: 'Ikke hensigten med mine udtalelser'.