Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Lærerne er slået ud rent psyksik

Under denne overskrift skriver Fyns Amts Avis d. 17/4 2013 en artikel om de lockoutede lærere på Ærø. Heri indgår der nogle udtalelser fra styrelsesmedlem og fællestillidsrepræsentant Lars Krogh.


”… sidste torsdag drog 24 ærøske lærere med fællestillidsrepræsentanten Lars Krogh i spidsen til Rådhuspladsen for at demonstrere sammen med 40.000 andre kolleger.”

”Vi kan se at der sker ikke en skid. Det bliver bare ved. Der er ikke et regeringsindgreb eller nogen kontakt mellem KL og Danmarks Lærerforening, der er ingen kontakt mellem partierne om at gøre noget ved situationen, siger Lars Krogh.”

”Vi er slået psykisk ud, siger Lars Krogh. Jeg tror der går nogen tid før man erkender det. Erkendelsen af: Hvor er det urimeligt det her. Den er kommet frem hos os nu. Det er dybt frustrerende. Man føler en afmagt. Det er den der tager energien ud af folk, fortæller Lars Krogh.”

Avisen spørger om lærerne er ved at opgive.
”Selv om lærerne føler afmagten, så tror jeg ikke at der er nogen af dem der vil give afkald på princippet om at selvfølgelig skal vi have forberedelse til hver eneste time, siger han.

Avisen spørger til hvad det er for nogle lærere der kommer tilbage efter konflikten.
”Det er svært at sige, siger Lars Krogh. Men der er ingen tvivl om at vi føler os trådt på, og lockouten er måske i virkeligheden med til at suge det vigtige engagement ud af lærerne.”

Lars Krogh har til lærerne på Ærø sendt følgende kommentar til de ovenfor gengivne udsagn:

Inden I får morgenkrydderen i den gale hals:
Hvis I har læst Fyns Amts Avis, så kan man sidde tilbage med en noget flad følelse. Journalisten har i mine øjne lavet en meget skæv vinkling hvor der lægges alt for megen vægt på at vi er psykisk nede og føler afmagt. Vi skal være ærlige og sige hvordan vi har det i denne situation. Desværre nedtones min pointe til næsten ingenting; nemlig at vi føler os trådt på af KL og kommunen på baggrund af den nedgørende retorik KL har brugt over for os. Vi mangler at skolelederne og kommunen tydeligt siger at man ikke kan genkende det billede KL har forsøgt at skabe om lærerne.
Dette er også sendt til Journalisten.
Mvh
Lars Krogh