Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Lockout af lærerne er aftalt spil

Under denne overskrift bringer Fyns Amts Avis d. 4/4 2013 et læserbrev underskrevet af Lars Krogh der er styrelsesmedlem i Øhavets Lærerkreds


Den 1. april trådte Kommunernes Landsforenings (KL) lockout af de overenskomstansatte lærere i kraft.

Dette skridt fra KL betyder at hovedparten af lærerne på Ærø er ramt af lockouten med store gener til følge for børn og forældre.

Ærøs lærere forsamlet til fællesmøde tirsdag d. 2. april udtrykker stor bekymring for kvaliteten i undervisningen hvis regeringen ønsker at finansiere en ny skolereform ved at skære i lærernes forberedelsestid.

Utallige internationale undersøgelser viser nemlig at den allervigtigste faktor for god undervisning er at den er velforberedt.

På sit ugentlig pressemøde d. 2. april ville statsminister Helle Thorning-Schmidt ikke kommentere på om regeringens skolereform kun hænger sammen hvis lærerne underviser mere og forbereder sig mindre.

Det er lærernes klare opfattelse at hele forløbet på forhånd er aftalt mellem regeringen, Finansministeriet og KL. I hele forhandlingsperioden har Danmarks Lærerforening med en lang række forslag forsøgt at imødekomme KL, men alle forsøg er blevet afvist.

Det tyder altså på at regeringen og KL helt uhørt har gjort fælles front imod lærerne, og at den såkaldt ’danske model’ dermed er i fare da det normalt er sådan i overenskomstforhandlingerne at aftalerne laves mellem arbejdstagere og arbejdsgivere uden indblanding fra regeringen.

Lærerne føler at denne ’forsømte demokratiske proces’ nu går hen og medfører et forsømt forår’ med kaos i skolerne da det bliver yderst vanskeligt at nå at indhente den manglende undervisning, især i forhold til de elever som skal til prøve inden længe.

Danmarks Lærerforening har foreslået at udsætte lockouten og gå i forhandlinger om en ny arbejdstid når regeringens udspil til en ny skolereform er kendt og så indføre en ny arbejdstidsaftale til skoleåret 2014. Også dette er afvist af KL.

Ærøs lærere vil helst passe deres arbejde og undervise børn, men er desværre forhindret i det i øjeblikket.

Lars Krogh, lærerrepræsentant, Ærø