Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Lockout-lærere må ikke holde fri

Under denne overskrift skriver Fyns Amts Avis d. 2/4 2013 en artikel om de konfliktramte lærere. Formanden for Øhavets Lærerkreds Lone Clemmensen udtaler i artiklen:

"For at modtage konfliktstøtte skal lærerne deltage solidarisk i aktiviteter, det er klart."

Journalisten spørger om lærerne ikke kan se passivt til.

"Nej, de skal være aktive på en eller anden måde. De kan hverken holde ferie eller blive hjemme. Det her er en fælles kamp hvor vi er i en solidarisk situation, og alle skal bidrage med hvad de kan."

Længere nede i artiklen udtaler Lone Clemmensen:
"Vi har nedsat styregrupper på de enkelte skoler der beslutter hvordan lærerne holder kontakt til hinanden, og vi hoder alle orienteret om hvor vi er henne i processen. Hvis nogle bliver syge, skal de melde det til styregruppen."

Lone Clemmensen tilføjer at de konfliktramte lærere også vil være synlige i bybilledet.