Kredsen i medierne Kredsen i medierne 2013

Over 100 lærere forsvinder ...

Under denne overskrift skriver Fyns Amts Avis d. 5/1 2013 om nedlæggelser af lærerstillinger på Fyn


"På Ærø og Langeland har sidste-sekunds-redninger gennem naturlig afgang ikke kunnet suge alle de fyrede tilbage på skolerne, fortæller formanden for Øhavets Lærerkreds Lone Clemmensen. Mens hver 10. lærerstilling er forsvundet på Fyn, har lærerne fået mindre tid til at forberede sig og flere undervisningstimer.
Tidens trend med at nedlægge specialklasser og sluse de mest udfordrende elever tilbage i de almindelige klassser - i fagsprog inklusion - har også givet de færre lærere en ekstra byrde.
-De underviser flere timer uden at kunne forberede sig - heller ikke til inklusionsopgaven. Det bliver et vanvittigt barskt arbejdsmiljø, og vi ser også at flere lærere knækker nakken og går ned, siger Lone Clemmensen.
Det er skolerne selv der bestemmer hvilke ændringer der skal ske når der bliver færre lærere. Besparelserne kan betyde færre forældremøder og lejrture, kortere åbningstider på skolebiblioteket, mindre brug af vikarer og mindre undervisning."